Schepencollege levert negatief advies af

Het schepencollege heeft zopas beslist dat de stedenbouwkundige aanvraag voor de megamoskee met ongunstig advies wordt verzonden naar Stedenbouw Antwerpen (Rohm). Dat meldt ‘Gazet van Antwerpen’ vanavond op haar webstek. Daarmee is echter de kous niet af. De aanvrager (de vzw Dyanet de Belgique) kan beroep aantekenen bij de Bestendige Deputatie. Die heeft vijfenzeventig dagen de tijd om een beslissing te nemen. Het is dus nog veel te vroeg om nu al victorie te kraaien.

Trouwens, in haar betoog geeft het schepencollege de aanvrager de pap in de mond. Het doet verschillende suggesties om de aanvraag aan te passen aan de opmerkingen van de administratie. Want voor het schepencollege is de aanvraag voor een gebedshuis met minaret stedenbouwkundig aanvaardbaar mits de nodige aanpassingen. Rekening houden met andere maatschappelijke elementen doet het schepencollege al helemaal niet. Er werd dus zelfs nog geen veldslag gewonnen, laat staan de oorlog.


In bijlage vindt u een samenvatting van het negatieve advies.

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...