Schepencollege neemt suggestie ter harte

Tijdens de gemeenteraad
van 28 januari jl. wees het Vlaams Belang het schepencollege erop dat op de
stedelijke webstek noch op die van de lokale politie enige verwijzing is terug
te vinden naar het aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer. Nochtans
is dit reglement een van de belangrijkste die in onze stad van toepassing is. Op
de schriftelijke vraag om die gecoördineerde versie alsnog op de webstek te
plaatsen, heeft het college van burgemeester en schepenen nu positief
geantwoord. “We kunnen u meedelen dat het
stadsbestuur ingaat op uw suggestie om dit reglement op www.lier.be te plaatsen. Momenteel wordt de tekst
geïntegreerd tot één document. Dit neemt zeker nog enkele weken in beslag. Daarna
zullen we het op onze webstek plaatsen, zodat het voor iedereen consulteerbaar
is”,
aldus burgemeester Boogaerts. Als het goed is, zeggen we het ook…

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...