Sossen pakken er weer naast

Nadat op 2 januari de gemeenteraad werd geïnstalleerd en waarbij de socialisten een 'blauwtje' opliepen omdat oppersos Jef van der Wee met veel verve aantoonde dat hij niet kon tellen (en daardoor voor zijn partij een OCMW-mandaat misliep) was het op 7 januari de beurt aan de OCMW-raad die moest worden geïnstalleerd.

Bij die gelegenheid werden ook de vertegenwoordigers in de bijzondere comités aangeduid. Tegen alle verwachtingen in werd OCMW-raadslid Jan Van Gorp verkozen in het bijzonder comité voor de sociale dienst. Hij kreeg daarvoor de stemmen van twee andere partijen en daarmee werd het ondemocratische cordon sanitaire ook in Lier doorbroken.

Dit tot grote verbazing van sommigen, bij wie de ontsteltenis op hun gezicht te lezen stond. Zij hadden immers tot op het laatste ogenblik voor aanvang van de raad gepoogd door onderlinge afspraken het Vlaams Belang uit te sluiten. Voor het Vlaams Belang was 7 januari alleszins geen ‘Verloren Maandag’. Voor de socialisten en de groenen des te meer omdat ze nu zelf eens mochten ondervinden hoe het voelt om uitgesloten te worden… Jan Van Gorp zal alleszins met veel overtuiging z’n taak binnen de OCMW-raad vervullen.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...