Stap vooruit

Er bestaan nogal wat intercommunale verenigingen die rechtstreeks invloed hebben op het leven en welzijn van de Lierenaars en Hooiktenaars. Pidpa, Ivarem, IKA en Iveka om er slechts enkele te noemen, bepalen wat de Lierse en Hooiktse belastingbetaler betalen voor de levering van ondermeer water en elektriciteit.

Helaas sijpelt maar sporadisch nieuws door van de debatten en beslissingen van algemene vergaderingen, raden van bestuur en directiecomités. En vermits de zogenaamd democratische partijen het Vlaams Belang hebben uitgesloten van deelname, blijft het reilen en zeilen van intercommunales doorgaans onttrokken aan het ‘publieke’ oog.

Het gemeentedecreet verplicht gemeentebesturen de vertegenwoordigers in de intercommunales verslag te doen uitbrengen in de gemeenteraad. Omdat dit in Lier dode letter bleef, beet Ella Cornelis zich vast in het dossier en bleef de monstercoalitie bestoken met vragen. Deze week ging het stadsbestuur uiteindelijk overstag. Voortaan zullen de verschillende vertegenwoordigers in de intercommunales twee keer per jaar verslag uitbrengen tijdens de commissievergaderingen. Daarnaast zal een samenvatting op het extranet van de stad worden geplaatst.

Een hele stap vooruit dus. Alleen jammer dat de monstercoalitie eerst moet onder druk worden gezet alvorens stappen in de goede richting te zetten. Gelukkig is er dus nog het Vlaams Belang om de zaak in het oog te houden.

Ten slotte nog dit: de aanwezigheden van ‘onze’ vertegenwoordigers in de intercommunales kan beter. Wat de aanwezigheid tijdens vergaderingen van directiecomités en raden van bestuur betreft, is er geen probleem. De algemene vergaderingen daarentegen zouden echter beter bevolkt mogen worden. Van de 38 vergaderingen in 2007 en 2008 waren de Lierse vertegenwoordigers 24 keer aanwezig, of 63%. Een extra inspanning op dat vlak is dus absoluut noodzakelijk. Zeker als men weet dat de gemeenteraad (althans de meerderheid daarvan) hen uitdrukkelijk heeft aangeduid om aanwezig te zijn.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...