STEEDS MEER DIEREN ONVERDOOFD GESLACHT IN VLAANDEREN: VLAAMS BELANG WIL SNEL VERBOD OP RITUELE SLACHT

Het Vlaams Belang neemt kennis van nieuwe cijfers die de krant De Standaard opvroeg bij de Vlaamse slachthuizen in verband met het aandeel dieren dat in Vlaanderen onverdoofd wordt geslacht. Maar liefst 94% van de schapen, 48% van de kalveren en 21% van de runderen worden zonder verdoving geslacht. Deze cijfers zijn fors hoger dan eerdere cijfers, hetgeen bewijst dat de islamisering van de samenleving ook op dit terrein fors toeslaat. Niet alleen zijn er steeds meer moslims in ons land maar – zoals de slachthuizen ook aangeven – de eisen van de moslims worden steeds strenger.

Chris Janssens, Vlaams Belang-fractievoorzitter in het Vlaams Parlement, reageert ontzet: ”De cijfers tonen aan dat de onverdoofde slacht stilaan de regel dreigt te worden. Het is onaanvaardbaar dat vlees van onbedwelmd geslachte dieren op de borden van nietsvermoedende Vlaamse consumenten belandt, die zich nochtans in grote meerderheid kanten tegen deze barbaarse dierenmishandeling. Ondertussen is de multiculturele samenleving zodanig ontspoord dat het niet langer de moslim is die zich aanpast aan ons, maar de Vlaming die zich dient te schikken naar de voorschriften van de islam.”

Voor Chris Janssens tonen de cijfers aan dat nu snel werk moet gemaakt worden van een verbod op de onverdoofde slacht. Momenteel liggen in de commissie Dierenwelzijn van het Vlaams Parlement twee voorstellen van decreet ter stemming voor die een verbod op de onverdoofde slacht willen invoeren: een voorstel van het Vlaams Belang en een voorstel van onafhankelijk parlementslid Hermes Sanctorum.

De Vlaams Belang-fractievoorzitter die ook hoofdindiener is van het VB-voorstel klaagt ook de houding van de andere partijen aan die met vertragingsmanoeuvres een stemming over een verbod steeds weer uitstellen. Chris Janssens: “Mijn voorstel is al meer dan een jaar geleden ingediend. Eerst vroeg N-VA uitstel om ‘overleg te plegen met de andere meerderheidspartijen’. Dit leidde echter tot niets. Daarna stuurden CD&V, N-VA en Open Vld ons voorstel naar de Raad van State, wat de stemming opnieuw uitstelde. En ten slotte stelde minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) Piet Vanthemsche aan als 'onafhankelijk tussenpersoon' voor nog maar eens een nieuw rondje dialoog met de verschillende geloofsgemeenschappen. Ben Weyts, die als bevoegd minister nochtans geacht wordt het dierenwelzijn actief te verdedigen, weet intussen niets anders te verzinnen dan dat de kwestie ‘moet worden geregeld in het volgende regeerakkoord’. Wanneer de commissie opnieuw samenkomt, zal ik vragen dat er eindelijk gestemd wordt zodat meteen duidelijk zal zijn wie het ernstig meent met het verbod op onverdoofd slachten.”

Vlaams Belang Lier-Koningshookt
1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...