Straks gemeenteraad

Vanavond vergadert de
gemeenteraad opnieuw ‘ten stadhuize’ zoals men dat beleefd pleegt te zeggen. Niet
voor lang meer trouwens, want in het najaar (september, oktober, november?)
verhuist de gemeenteraad naar de nieuwe locatie op de Dungelhoeffsite.

Het stadhuis heeft uiteraard zijn
charme en zal in de toekomst nog wel voor plechtige vergaderingen worden
gebruikt, maar zowel voor publiek, pers én niet te vergeten de raadsleden zelf, was
de raadszaal niet meer aangepast aan de moderne noden en verzuchtingen. De
nieuwe locatie zal op dat vlak een hele verademing zijn, laten we hopen…

In ieder geval, de gemeenteraad
vergadert vanavond om 19u30. Het Vlaams Belang heeft weer heel wat te
bespreken, zowel voor wat betreft de gewone agendapunten als de
toegevoegde punten en interpellaties. Zo interpelleert Jan Mortelmans over de toepassing van
het verbod op het dragen van levensbeschouwelijke tekenen door het stadspersoneel
en vraagt hij de stemming over het verbod op de organisatie van tijdelijke
slachtinrichtingen voor onverdoofd slachten. Ella Cornelis komt in het financiële gedeelte tussen over de Publi
T-aandelen en stelt een mondelinge vraag over losliggend materiaal ter hoogte
van de Koning Albertstraat. Marcel
Taelman
ten slotte heeft het over de verkeersafwikkeling ter hoogte van de
Mechelpoort tijdens de werken. Toeschouwers (supporters en andere) zijn van
harte welkom!

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...