Trefwoorden: gemeenteraad

Parkeerretributies

Interpellatie Interpellatie over de wettelijkheid van het innen van de parkeerretributies in Lier. Ella Cornelis Gemeenteraadslid

Aankoop elektrische wagen

Tussenkomst Tussenkomst omtrent het afvalbeleid naar aanleiding van de aankoop van een elekrische vrachtwagen voor het ledigen van de afvalbakjes. Frans Verzwyvel Gemeenteraadslid

Regeling werkzaamheden

Tussenkomst Tussenkomst over de regeling van de werkzaamheden i.v.m. mondelinge vragen en interpellaties en het niet bespreken van een agendapunt tijdens de commissievergadering. Jan...

Afsluiten centrum

Interpellatie Interpellatie over het niet meer afsluiten van straten in het centrum van onze stad tijdens de zaterdagse markt. Marcel Taelman Gemeenteraadslid

Grote Markt

Interpellatie Interpellatie over de stand van zaken van de heraanleg van de Grote Markt en de verkeerscirculatie. Jan Mortelmans