Trefwoorden: gemeenteraad

Tolkenprobleem

Interpellatie Interpellatie over een dove man die de vergaderingen van de stedelijke adviesraad toegankelijkheid niet kan bijwonen. Olivier Peeters Gemeenteraadslid

Cultuurcheques

Mondelinge vraag Mondelinge vraag over de onmogelijkheid om cultuurcheques te gebruiken in het CC De Mol. Ella Cornelis Gemeenteraadslid

Dungelhoeff

Tussenkomst Tussenkomst over het ontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Dungelhoeff’ met ontwerp van onteigeningsplan. Ella Cornelis Gemeenteraadslid