Trefwoorden: islam

Monstercoalitie zwicht voor islam

Tijdens de gemeenteraad hekelde Jan Mortelmans de plannen voor de mogelijke komst van een religieus cultureel centrum annex moskee. Mortelmans haalde stedenbouwkundige argumenten aan...

www.petitietegenmoskee.tk

Op initiatief van een bezorgde Lierenaar werd een webstek geopend waar een petitie kan getekend worden tegen de bouw van een supermoskee aan de...

Buurtbewoners niet welkom!

De Turkse moslims hielden een zogenaamde buurtbewonersvergadering om hun plannen inzake de supermoskee toe te lichten. Nochtans waren niet alle buurtbewoners welkom. Niemand van...

Buurt niet welkom?

Het is maar de vraag of de buurtbewoners wel welkom zijn straks op de buurtvergadering op de site van het toekomstig islamitisch cultureel centrum...

Stadsbestuur organiseert suikerfeest

In opdracht van socialistisch schepen Freddy Callaerts (Lier leeft)  organiseert de integratiedienst een suikerfeestreceptie. Het suikerfeest is het afsluitend gebeuren van de ramadan, de...