Terugkeer zaterdagse markt naar Griekse kalender

Lierenaars en Hooiktenaars dupe falend beleid

Het Vlaams Belang neemt met grote verontwaardiging kennis van de beslissing van het Lierse college van burgemeester en schepenen om de zaterdagse markt niet te laten terugkeren vóór de heraanleg. Daarmee werd de terugkeer naar de Griekse kalender verwezen.

Het Vlaams Belang stelt vast dat de kleinste meerderheidsfractie het laken naar zich heeft toe getrokken. De CD&V heeft inderdaad steeds met dubbele tong gesproken. In de gemeenteraad kozen verschillende raadsleden (waaronder ex-schepen Leon Cool) resoluut voor de terugkeer van de zaterdagse markt naar de Grote Markt. De CD&V-leden van het schepencollege hulden zich echter in stilzwijgen. De reden is ondertussen duidelijk. CD&V wil de zaterdagse markt wég van de Grote Markt.

De VLD van haar kant stuurde van meet af aan stoere verklaringen de wereld in over de terugkeer van de zaterdagse markt. Dit bleek echter louter een façade waarachter de interne verdeeldheid en ruzies moesten verborgen blijven. Het resultaat is een compleet verlamde VLD die uitgeteld in de touwen ligt. De Lierenaars en Hooiktenaars in het algemeen en de Lierse middenstanders in het bijzonder zijn de dupe geworden van zes jaar falend beleid. Daar moet verandering in komen. Gelukkig is 8 oktober dan ook niet meer zo heel ver weg…

Het Vlaams Belang pleit alleszins onverkort voor de terugkeer van de zaterdagse markt en de novemberfoor naar de Grote Markt en voor het behoud van de duivenmarkt op de markt. Daarbovenop moet het gedaan zijn met de proefopstellingen zoals die tot op heden zijn verlopen. De stand van de wetenschap én de techniek zijn zodanig ver gevorderd dat proefopstellingen ook via de computer kunnen worden gesimuleerd. Totdat een definitieve beslissing over de heraanleg wordt genomen, moet de Grote Markt terug in haar oorspronkelijke staat worden hersteld.

Jan Mortelmans

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...