Toenemende criminaliteit in wijk Zevenbergen

Op een vraag aan de Politie over het aantal inbraken in de wijk Zevenbergen kreeg gemeenteraadslid Ella Cornelis een bijzonder onthutsend antwoord. Van één diefstal en één poging tot diefstal in 2008  evolueerden de cijfers voortdurend,  tot maar liefst 8 diefstallen en 6 pogingen tot diefstal in 2012.


Bezorgd om de toenemende criminaliteit in de wijk, vroeg Ella reeds in 2011 aan het toenmalig  stadsbestuur de mogelijkheid te willen bekijken voor het oprichten van een buurtinformatie netwerk (BIN). Maar ze kreeg hiervoor geen gehoor. De vraag moest volgens het College van Burgemeester en Schepenen  van de burgers zelf komen, doch waren die hierover nooit geïnformeerd…


Twee maanden geleden informeerde Ella opnieuw naar het aantal inbraken. Met hogergenoemde cijfers kon het huidige bestuur er niet meer omheen, en eindelijk wordt haar vraag voor passende maatregelen gesteund. Het opstarten van een BIN moet wel aan bepaalde voorwaarden voldoen, daarom zal er overleg komen tussen de lokale politie en de wijkbewoners.


Vanzelfsprekend zal Ella Cornelis dit dossier nauwgezet opvolgen.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...