Totale inertie

Sinds de gemeenteraadsverkiezingen doet de Open-VLD er alles aan om te doen vergeten dat de partij een zware nederlaag heeft geleden en nog altijd verder afbrokkelt. Die vaststelling geldt trouwens ook voor de andere partijen, die samen met de Open-VLD de huidige monstercoalitie op poten zetten, en zelfs voor die partij die zich neutraal noemde en zegde voor ’t goe van Lier te handelen.

Door onmiddellijk alle kiesbeloftes te verloochenen, en door samen te gaan met precies die partijen die ze zegden te bestrijden, hebben de meerderheidspartijen hun laatste greintje geloofwaardigheid – en die was al niet erg groot – volledig kwijt gespeeld. De partijen die zich zo graag democratisch voordoen, hebben de kiezer volledig uitgeschakeld als meesprekende factor.

Na een jaar zijn ze er, behalve wat gratuite intentieverklaringen, nog niet in geslaagd een geloofwaardig en degelijk beleid uit te stippelen. Minder dan ooit kan men spreken van een coherent bestuur. Hoe zou het ook kunnen met partijen die in heel veel dossiers niet dezelfde oplossing bieden en waarvan het gedachtegoed dikwijls lijnrecht tegenover mekaar staat. De oplossing die de ene partij biedt voor een probleem houdt meteen de flagrante verloochening in van de standpunten en het kiesprogramma van de coalitiepartner.

Niemand van de meerderheid durft het voorlopig zeggen, maar ze zijn mekaar na nog niet eens een volledig jaar beu. Het volstaat om tijdens de gemeenteraad de brede tafel, die van wand tot wand reikt en die amper plaats biedt aan alle postjespakkers, goed in het oog te houden en te letten op de ‘lichaamstaal’ van burgemeester en schepenen. Als de ene aan het woord is, vertrekt de mond van de andere in misprijzen, en rolt een derde vervaarlijk met de ogen… Plezierig om zien, maar voor de Lierenaars en Hooiktenaars een duidelijke aanwijzing voor de inertie van deze monstercoalitie.

Meer dan ooit wordt duidelijk dat het Vlaams Belang het enige alternatief is. Jammer genoeg moet dat – voorlopig althans- vanuit de oppositie. Maar die rol spelen we dan ook ten volle uit. Onze mandatarissen staan voor u klaar. Zonder morren, schouder aan schouder. In het belang van Lier en Hooikt! In het Vlaams Belang!

Jan Van Gorp
1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...