Treinincident in de Kamer

Het dramatische incident van vorig weekeinde waarbij een treinbegeleider en een reiziger onder een trein terecht kwamen, was onderwerp van gesprek in de Kamer van Volksvertegenwoordigers. De eerste in een rij van liefst negen kamerleden was Jan Mortelmans die daaromtrent de vice-eerste minister Steven Vanackere ondervroegen tijdens het plenaire vragenuurtje.

Zonder de rechtstreekse uitzending van Villa Politica deze keer. De VRT heeft het blijkbaar te druk met de organisatie van verkiezingsdebatten. Maar als u het debat wil bekijken, dan kan dat via de webstek van de Kamer van Volksvertegenwoordigers. U klikt dan verder naar ‘meekijken’ bij ‘plenum’.

Mortelmans toonde enerzijds begrip voor de reizigers die zich de afgelopen dagen afvroegen of het sociaal akkoord inzake de stakingen (akkoord waarbij afgesproken werd om geen wilde stakingen meer te organiseren) wel functioneert. Anderzijds begreep hij volkomen de reacties van onbegrip, woede en frustratie van de treinbegeleiders n.a.v. het dramatische incident.

Vlak na het incident verklaarde de woordvoerster van de NMBS dat de huidige procedure haar efficiëntie had bewezen. Maar zij voegde daar onmiddellijk aan toe dat een speciale werkgroep reeds geruime tijd de vertrekprocedures evalueerde. Dan stelt zich uiteraard de vraag of er reeds tekenen waren die wezen op het feit dat de vertrekprocedures veranderd moesten worden en waarom desgevallend geen maatregelen werden getroffen.

In ieder geval heeft men in Nederland reeds vier jaar geleden de vertrekprocedures gewijzigd juist omwille van incidenten. Jan Mortelmans vroeg dan ook aan de vice-eerste minister dat maatregelen zouden worden genomen opdat de veiligheid van de treinbegeleider en de reiziger ook op het vlak van de vertrekprocedure maximaal zou worden gegarandeerd. Voor het volledige debat, het antwoord van de vice-eerste minister en de replieken kunt u dus terecht op de webstek van de Kamer.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...