Van PVV tot Vlaams Belang

De media en de opiniepeilers behoren tot de grote verliezers van de verkiezingen in Nederland. Geert Wilders werd de voorbije weken her en der al afgeschreven. Zijn thema’s leken ondergesneeuwd te worden door de economische crisis en werden waar mogelijk – bewust – uit de politieke debatten geweerd. Ook wat dat betreft, gaat de vergelijking met Vlaanderen, de mediastrategie en de peilingen dus op. Maar kijk, na de spectaculaire verkiezingsoverwinning van Wilders en zijn Partij Voor de Vrijheid zit het hele politieke establishment met een stevige kater.

“Voor de zoveelste keer is gebleken dat het bashen en demoniseren van Wilders niet helpt, zolang de gevestigde politiek in gebreke blijft bij de onderwerpen van Wilders”, schrijft de ‘linkse’ publicist Carel Brendel (auteur van ‘Het verraad van links’). Volgens Brendel gingen media en politiek er veel te vroeg van uit dat de PVV over zijn hoogtepunt heen was en dat de door Wilders op de agenda gezette onderwerpen (immigratie, integratie en islam) er niet meer toe deden. “Tevreden stelde Weldenkend Nederland vast dat niemand het meer had over de islam en dat de PVV op zijn retour was”, merkt Brendel met enig sarcasme op.

Dat was ook hier de grote teneur in heel wat media. Ook hier werd bijna dagelijks triomfalistisch herhaald dat het Vlaams Belang in de campagne bijna nergens aan bod kwam. Wat trouwens meer zegt over die media dan over het Vlaams Belang… De problemen die het Vlaams Belang aankaart, zijn daarmee echter niet weg of opgelost.

Het Nederlandse onderzoeksbureau TNS NIPO voerde in opdracht van de Volkskrant een onderzoek uit naar de populariteit van de PVV. De onderzoekers kwamen tot de vaststelling dat de Partij Voor de Vrijheid vooral wordt beschouwd als de partij die de beste oplossingen biedt op het terrein van de immigratie: “Liefst 80 % van de ondervraagden is van mening dat allochtonen en etnische minderheden zich moeten aanpassen aan de Nederlandse cultuur. In de verkiezingsprogramma’s van de andere partijen wordt dat denken maar ten dele weerspiegeld.”

Wie denkt dat België van het Vlaams Belang af is, vergist zich. Wie denkt dat het Vlaams Belang niet meer nodig is, vergist zich. Wie denkt dat de traditionele partijen een oplossing bieden voor de problemen die wij aankaarten, vergist zich. Wie de criminaliteit, asiel, immigratie en integratie hoog op de politieke agenda wil houden, weet wat hem of haar zondag te doen staat: stemmen voor het Vlaams Belang! Stemmen voor Vlaanderen en de Vlamingen eerst!

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...