Verandering?

Zowel Marleen Vanderpoorten als Frank Boogaerts hebben het over het voeren van een kerntakendebat. Nochtans zaten beiden de voorbije legislatuur in het schepencollege en hebben ze op dat vlak niks uitgespookt. Wat cultuur betreft, is zulk debat zeker nuttig. Cultuur is een wezensonderdeel van het lokale gemeenschapsleven en omdat Lier in Vlaanderen tot de top behoort, zal een besparingsdebat ook hier zonder taboes moeten worden gevoerd. Ook het debat over de neutraliteit bij de stadsdiensten moet opnieuw worden geopend. Het hoofddoekenverbod wordt namelijk zodanig eng geïnterpreteerd – onder meer in de buitenschoolse kinderopvang – dat een verstrenging ervan zich opdringt. Religieuze symbolen zoals hoofddoeken horen niet thuis in een stadsorganisatie. Dit wordt een van de belangrijke punten die het Vlaams Belang zal aankaarten.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...