Verloren Kost

Dat is de waterpoel die in 1419 overwelfd en afgesloten werd. Archeologen hebben er op de Grote Markt wellicht resten van gevonden. Maar 100% zeker is dat nog niet. Dat antwoordde schepen Jan – nog enkele jaren geduld vooraleer ik hoop burgemeester te worden – Hermans op een mondelinge vraag van Frans Verzwyvel. Een archeologisch vooronderzoek wees alleszins op een aantal interessante vondsten. Jammer genoeg is er blijkbaar geen geld om de site open te leggen.

Volgens Hermans is het voldoende dat de stad weet waar de resten zich bevinden en dat ze daar ook blijven. De archeologen onderzochten de Grote Markt vorig jaar met een speciaal onderzoekstoestel dat tot vijf meter onder de grond kan kijken zonder te graven. De resultaten werden gebundeld in een rapport.

Op basis van de rapport zullen opgravingen gebeuren vooraleer de Grote Markt definitief wordt heraangelegd.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...