Verworpen ontwerp Grote Markt helemaal herkauwd

Deze week werd tijdens een gemeenschappelijke vergadering van de commissie Openbare Werken en de commissie Ruimtelijke Ordening een voorontwerp toegelicht voor de heraanleg van de Grote Markt. De voorstelling was zoals gevreesd bijzonder teleurstellend. Het ontwerp herneemt in grote mate dat wat door de volksraadpleging werd verworpen, zo moest ook schepen Jan Hermans zelf toegeven.

Het verregaand ‘circulatieplan’ en de toekomstige verkeersafwikkeling – waar het natuurlijk echt om draait en waar de raadsleden amper inspraak over kregen – kwam nauwelijks nog aan bod. Waar ging het dan wel een hele avond over? Welke straatstenen er komen, in welke patronen ze zullen liggen, welke straatlampen omhoog gehangen worden, welke lichtsterkte de lampen zullen meekrijgen of welke boomsoorten er gepland zullen worden (ofwel een es, een treurwilg, een andere wilg of misschien nog iets anders, ’t is maar dat u het weet). En dan zijn we nog vergeten hoe de achterwanden van de bushokjes er zullen uitzien, want ook dat werd besproken…

Maar waar die bushokjes dan wel ingepland zullen worden is helemaal niet zeker, net als de toekomstige bustrajecten, de locatie van de taxistandplaatsen, laat staan alternatieve parkeerplaatsen … dat blijft allemaal één groot giswerk. Alleen de straatstenen en de boompjes, daar was het ‘m tijdens de commissie om te doen. Een gemeenschappelijke commissie dan nog, waarbij (in tegenstelling tot het zorgwekkende circulatieplan) deze keer wél ruimte was voor informatie, inspraak en discussie. Logisch is anders, maar daar moeten we met een dergelijk plan al lang niet meer van opkijken…

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...