Vestconcerten: wat is het nu?

Enkele dagen geleden kreeg Jan Mortelmans een merkwaardig antwoord op zijn schriftelijke vraag aan het schepencollege over de subsidiëring van de Vestconcerten. Volgens Marleen Vanderpoorten was het saldo negatief en was de toelage van 7.000 euro dus verschuldigd. Maar stond er ook nog, men ging de rekening later nog eens goed nakijken. Wat is het nu?

Els Van Weert, schepen voor feestelijkheden was er als de kippen bij om de rekening van de vzw in twijfel te trekken. Ze had al enkele fouten gevonden en dus zou de 7.000 euro niet moeten betaald worden. Schepen voor Financiën, Frank Boogaerts, hakt de knoop nu door vermits duidelijk werd dat de rekening van de vzw een gecumuleerd verlies van drie jaar bevatte. Volgens Boogaerts bedraagt het verlies slechts 900 euro en is dat het bedrag dat wordt uitbetaald aan de vzw van zijn CD&V-N-VA-collega Steven Dietvorst (1ste schepen in Schilde). Dietvorst is inderdaad ook zaakvoerder van NV Verdi Communicatie en Evenementen. Daarnaast is Verdi ook een reclamebureau en werkt het voor grote en minder grote bedrijven in Vlaanderen en Nederland.

Naast het principiële aspect – het steunen van louter commerciële activiteiten – is het maar de vraag hoe de rekening van deze megaorganisatie kan nagekeken worden. De organisatie spreekt zelf van een overweldigend succes maar slaagt er toch maar in negatieve cijfers voor de leggen.

Het is al bij al niet de meest gelukkige beslissing van dit schepencollege. Maar wat helemaal niet door de beugel kan is, is het verspreiden foutieve informatie aan gemeenteraadsleden.

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...