Vlaams Belang organiseert verzet

Zoals we eerder berichtten, diende de Turkse vzw ‘Diyanet de Belgique’ een aanvraag in voor de bouw van een supermoskee, die plaats biedt aan enkele honderden personen en voorzien is van een minaret van meer dan 18 meter.

Het Vlaams Belang nam meteen het voortouw in de organisatie van het verzet tegen het islamitische megacomplex. Ondertussen werden reeds 600 bezwaarschriften ingediend, waarmee een eerste en belangrijke stap werd gezet in het protest. Meer dan driehonderd militanten en sympathisanten van het Vlaams Belang protesteerden donderdag jl. tegen de bouw van het islamitische centrum.

Jan Mortelmans verzekerde de buurtbewoners dat het Vlaams Belang hen niet in de steek zal laten: “Deze manifestatie is niet het eindpunt, maar slechts het begin van ons verzet.” Een noodzakelijk verzet, want de geplande bouw van deze moskee is een politiek statement: “Het is een uiting van de onwil tot integratie en staat symbool voor de voortschrijdende islamisering van onze samenleving”, aldus nog Mortelmans. In zijn toespraak herinnerde Vlaams volksvertegenwoordiger Frank Creyelman eraan dat de waarden en normen van de islam niet te verzoenen zijn met die van het vrije Westen: “De islam met het Westen verzoenen is als olie en azijn samen brengen in een fles en trachten te mengen tot een nieuwe vloeistof. Men kan zo hard schudden als men wil, aan het einde blijft het nog altijd olie en azijn.” En nog: “De waarheid is dat integratie niet werkt als men toegeeft aan de druk van de islam. De waarheid is dat een moskee wel degelijk de islamisering in de hand werkt.”

“Een symbool bij uitstek van de islamitische veroveringsdrang”, zo noemde Filip Dewinter de bouw van een moskee met minaret. Hij wees erop dat het initiatief voor de bouw van de moskee uitgaat van de Turkse staat, die de integratie van de Turken in de Europese samenleving actief tegenwerkt, en vroeg zich af “hoe gek men als stadsbestuur moet zijn om aan deze Turkse strategie medewerking te verlenen.” “Het verlenen van allerlei faciliteiten aan de islam zal niet leiden tot een Vlaamse islam, maar tot een geïslamiseerd Vlaanderen”, aldus nog Dewinter. Hij besloot met de hoopgevende boodschap dat stilaan voor steeds meer Europeanen het verzadigingspunt bereikt is, getuige daarvan het recente succes van rechts-nationale partijen in verschillende Europese landen. In Vlaanderen wordt het verzet tegen de islamisering zonder twijfel aangevoerd door het Vlaams Belang, wat in Lier nog maar eens werd aangetoond.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...