Vlaams Belang reikt de hand

Helaas
voor de Lierenaars en Hooiktenaars heeft deze monstercoalitie er niet veel van
gebakken. Er werd de afgelopen jaren vooral veel aan aankondigingspolitiek
gedaan. Veel beloven maar weinig realiseren. Hoe zit het met de
stationsomgeving? Hoe staat het met de Dungelhoeff? Hoe is het gesteld met al
die straten en vooral ook rioleringen die hadden moeten worden heraangelegd?
Vanderpoorten pronkt met de verhuis van de stadsmagazijnen, maar die verhuis is
nog steeds niet gerealiseerd. Hoe staat het met de Hoge Velden? En daar bovenop
werd er met de mening van de meerderheid van de Lierenaars en Hooiktenaars geen
rekening gehouden. Het stadsbestuur duldde geen tegenspraak en drukte tegen de wil
van de meerderheid van Lierenaars en Hooiktenaars de nieuwe verkeerssituatie door.
En ondertussen groeide de schuldenput, beleeft de middenstand de zwaarste jaren
sinds decennia, is het woonbeleid een farce en wordt er nauwelijks iets gedaan
aan de verkrotting en leegstand.

Bovendien
worden de Lierenaars en Hooiktenaars meer en meer geconfronteerd met de vervreemding
in onze samenleving en laat het stadsbestuur toe dat er minaretten en Turkse
culturele centra worden gebouwd. Tussen haakjes, zo ver is het gelukkig nog
niet, want onze afdelingsvoorzitter heeft namens het Vlaams Belang en
geruggesteund door honderden buurtbewoners een advocaat onder de arm genomen en
beroep aangetekend bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Wij geven de
strijd dus niet op. Het is een zoveelste stap in de strijd tegen dit megalomaan
islamitisch project dat haaks staat op de integratiegedachte, dat haaks staat
op onze waarden en normen.

Maar
het mag duidelijk zijn. Deze stad heeft dringend nood aan verandering. De
Lierenaars en Hooiktenaars willen een ander en beter bestuur. En daarvoor is
het Vlaams Belang broodnodig.  Ik hoop
dat ik mij vergis, maar ik houd mijn hart vast voor onze collega’s van N-VA en
van Volk. Want wat gaan zij doen na de gemeenteraadsverkiezingen? Ik weet het,
men mag het vel van de beer niet verkopen alvorens hij is geschoten, maar stel
dat de huidige meerderheid zware klappen krijgt, het kan bijna niet anders,
maar wat dan? Is N-VA bereid niet alleen een gesprek aan te gaan met ons, maar
wil het ook daadwerkelijk verandering? Wil die partij naast praten ook met ons
in zee gaan? Of kiezen ze uiteindelijk toch voor steeds diezelfde mensen uit
steeds diezelfde partijen?

Een
zaak staat vast! Diegene die voor het Vlaams Belang kiest, die weet wat hij of
zij krijgt! Hij of zij kiest resoluut voor verandering. Niet meer van nog maar eens
hetzelfde, geen status-quo maar een keuze voor Lier waar de Lierenaars en
Hooiktenaars terug trots op kunnen zijn. Maar ik geef zowel N-VA maar ook Volk
het voordeel van de twijfel. En ik besef goed genoeg dat ons programma niet dat
van Volk en N-VA is, gelukkig maar. Maar wellicht meer dan de traditionele
partijen willen ook zij dat Lier terug op het rechte pad raakt. En dat is dat
rechte pad best het rechtse pad. Er zijn dus verschillen maar over een aantal belangrijke
thema’s vinden we mekaar. Dus als zij ook – zoals het Vlaams Belang – verandering
willen, als zij echt de keuze willen maken voor een Vlaamse
middenstandsvriendelijke, veilige en ondernemende stad waar het goed om leven,
werken en wonen is, dan reik ik de hand uit naar N-VA. Want ook hier in Lier
kunnen de V-partijen ervoor zorgen dat de huidige monstercoalitie wordt
doorbroken. Voor het eerst in de geschiedenis kan het Vlaams Belang samen N-VA
en Volk, de drie Lierse V-partijen
een V-coalitie sluiten. De V van Victory ook, de V van de overwinning. De overwinning
op het establishment maar vooral een overwinning van en voor de Lierenaars en
Hooiktenaars!

Jan Mortelmans
1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...