Vlaams Belang stelt eerste programmapunten voor (2)

Vlaamse stad: respect voor Vlaams-nationale feestdag en afschaffing subsidiereglement allochtone verenigingen

Het Vlaams Belang heeft de afgelopen maanden hard gewerkt aan zijn verkiezingsprogramma voor de komende legislatuur. Het verkiezingsprogramma bestaat uit tien hoofdstukken: 1. Vlaamse stad; 2. Goed bestuur; 3. Goed bestede financiën; 4. Goed draaiende lokale economie; 5. Veilige stad; 6. Bereikbare stad; 7. Gezonde stad; 8. Sociaalvoelende stad; 9. Goed georganiseerde stad en 10. Plaats voor cultuur, sport, jeugd en degelijk onderwijs.

Een opmerkelijk voorstel van het Vlaams Belang inzake ‘1. Vlaamse stad’ is het voornemen nieuwe inwoners, jubilarissen en pasgehuwden een Vlaamse leeuwenvlag als geschenk te geven. Bij de overhandiging van een rijbewijs wordt een VL-zelfklever overhandigd. Het stadsbestuur verleent zijn actieve medewerking aan een strijdbare 11 juliviering. Verder wil het Vlaams Belang een subsidiereglement invoeren voor Nederlandstalige benamingen in het straatbeeld. In samenwerking met de Koepel Liers Cultuurbeleid wordt een jaarlijkse prijs uitgereikt voor de origineelste Nederlandstalige benaming voor een nieuwe zaak. De Koepel krijgt ook de opdracht een nieuwe naam te bedenken voor het te heraanleggen Kardinaal Mercierplein.

Verder eist het Vlaams Belang dat elke vreemdeling die hier wenst te blijven, zich inpast in onze Lierse en Hooiktse gemeenschap. Hij moet persoonlijk bereid zijn op individuele basis deel te nemen aan ons cultureel leven en aan ons verenigingsleven. Het Vlaams Belang eist dan ook de afschaffing van het subsidiereglement voor allochtone verenigingen en van het minderhedenbeleidsplan. De vrijgekomen personele en financiële middelen worden ingezet in het kader van het welzijnsbeleid dat gericht moet zijn op de actieve speurtocht naar verborgen armoede. Het nieuwe stadsbestuur moet ten slotte voldoende inspanningen leveren om het aanbod Nederlands op peil te houden en wijst op de mogelijkheden ervan. Het verkiezingsprogramma is te bekijken op www.vlaamsbelanglier.org (klikken op verkiezingen, dan ‘klik hier’ op verkiezingsprogramma).

Jan Mortelmans

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...