Vlaams Belang stelt verkiezingsprogramma voor (4)

Goed bestede financiën: geen stijging belastingen en afschaffing pestbelastingen

Het Vlaams Belang heeft de afgelopen maanden hard gewerkt aan zijn verkiezingsprogramma voor de komende legislatuur. Het bestaat uit: 1. Vlaamse stad, 2. Goed bestuur, 3. Goed bestede financiën, 4. Goed draaiende lokale economie; 5. Veilige stad; 6. Bereikbare stad; 7. Gezonde stad; 8. Sociaalvoelende stad; 9. Goed georganiseerde stad en 10. Plaats voor cultuur, sport, jeugd en degelijk onderwijs.

In tegenstelling tot de huidige coalitie zal het Vlaams Belang zijn beloftes houden: ondanks de beperkte financiële ruimte door het verdwijnen van de Eliaheffing, de rentetarieven die weg lijken van hun historisch minimum en de pensioenverplichtingen mogen de belastingen de volgende legislatuur niet meer stijgen. De afschaffing van pestbelastingen kan gebeuren op het ogenblik dat de Vlaamse overheid een fiscaal pact heeft gesloten met de steden en gemeenten waardoor deze pestbelastingen kunnen wegvallen en er meer financiële middelen kunnen komen uit het Gemeentefonds.

Het Vlaams Belang wil tevens dat de schuld wordt afgebouwd. Het budgethouderschap wordt verder geoptimaliseerd en de meerjarenplanning correct opgevolgd. De contracten met en betalingen aan aannemers en leveranciers van goederen en diensten worden voortdurend geëvalueerd en opgevolgd. De begroting moet zo worden opgesteld dat zowel uitgaven als ontvangsten de realiteit zo dicht mogelijk benaderen. De begrotingen, rekeningen, beleids- en meerjarenplannen moeten op een correcte en doorzichtige wijze worden opgesteld.

Het verkiezingsprogramma is te bekijken op www.vlaamsbelanglier.org (klikken op verkiezingen, dan ‘klik hier’ op verkiezingsprogramma).

Jan Mortelmans

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...