Vlaams Belang stelt verkiezingsprogramma voor (8)

Gezonde stad: Beleidsplan Schoon Lier

Het Vlaams Belang heeft de afgelopen maanden hard gewerkt aan zijn verkiezingsprogramma voor de komende legislatuur. Het verkiezingsprogramma bestaat uit: 1. Vlaamse stad, 2. Goed bestuur, 3. Goed bestede financiën, 4. Goed draaiende lokale economie; 5. Veilige stad; 6. Bereikbare stad; 7. Gezonde stad; 8. Sociaalvoelende stad; 9. Goed georganiseerde stad en 10. Plaats voor cultuur, sport, jeugd en degelijk onderwijs.

Voor het Vlaams Belang is een nette stad een belangrijke prioriteit. Een nette onderhouden stad zet trouwens aan tot meer verantwoordelijkheidszin van haar inwoners. Het Vlaams Belang eist dan ook een beleidsplan ‘Schoon Lier’ voor gans het grondgebied en voor de ganse legislatuur dat zo spoedig mogelijk in daden wordt omgezet. Daarbij moet ook aandacht worden besteed aan een responsabilisering, herwaardering en uitbreiding van de “Schoon Lier”-ploeg die uiteraard ook over modern materieel beschikt. Er moet werk worden gemaakt van herstellingen van voetpaden, wegen, pleintjes en straatmeubilair binnen enkele dagen na een melding. Het Vlaams Belang wil dat bezemwagens zo veel mogelijk ’s avonds worden ingezet. De partij wil geen vuilnisophaling op maandag en papier en karton moeten twee keer per maand worden opgehaald. Het Vlaams Belang wil dat onderzocht wordt hoe langdurig braakliggende gronden als parkeerplaatsen kunnen worden ingericht.

De milieudienst dient verder te worden uitgebouwd zodat de bijkomende taken vanwege hogere overheden ook effectief kunnen worden ingevuld. De milieuraad moet zoals andere raden serieus genomen worden. Ook hier geldt dat steeds een gemotiveerd antwoord moet worden verstrekt, wat ook de beslissing is van schepencollege of gemeenteraad.

Het verkiezingsprogramma is te bekijken op www.vlaamsbelanglier.org (klikken op verkiezingen, dan ‘klik hier’ op verkiezingsprogramma).

Jan Mortelmans

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...