Vlaams Belang stelt verkiezingsprogramma voor (9)

Sociaalvoelende stad: inhaalbeweging sociale woningen en invoeren renteloze huwelijksleningen

Het Vlaams Belang heeft de afgelopen maanden hard gewerkt aan zijn verkiezingsprogramma voor de komende legislatuur. Het verkiezingsprogramma bestaat uit: 1. Vlaamse stad, 2. Goed bestuur, 3. Goed bestede financiën, 4. Goed draaiende lokale economie; 5. Veilige stad; 6. Bereikbare stad; 7. Gezonde stad; 8. Sociaalvoelende stad; 9. Goed georganiseerde stad en 10. Plaats voor cultuur, sport, jeugd en degelijk onderwijs.

Het stadsbestuur en het OCMW moeten, in samenwerking met de Lierse Maatschappij voor Huisvesting (LMH), op korte termijn een ernstige inhaalbeweging doen om de wachttijden voor sociale woningen aanzienlijk te verkorten. Dit gebeurt onder meer door de uitbreiding en het beter onderhouden van het eigen patrimonium. OCMW-woningen moeten niet alleen beter worden onderhouden, ze moeten ook tot meer comfortabele woningen worden ingericht, wat vaak in eigen beheer en met weinig geld mogelijk is. Het ter beschikking stellen van woningen mag enkel gebeuren op basis van objectieve criteria. Er moet in noodopvang worden voorzien voor personen die plotseling geen woning meer hebben.

Het Vlaams Belang wil de in 2001 afgeschafte renteloze huwelijksleningen terug invoeren. De partij wil ook voldoende kinderopvang. De opvang voor zieke kinderen moet zoveel mogelijk met de gewone opvanginitiatieven worden georganiseerd. Onze senioren verdienen waardering en een volwaardige behandeling. De overheid moet alle steun geven aan de thuiszorg voor hulpbehoevende bejaarden. Het OCMW moet voortaan aandacht schenken aan thuisverzorging, warme maaltijden en poets- en waakdiensten.

Het verkiezingsprogramma is te bekijken op www.vlaamsbelanglier.org (klikken op verkiezingen, dan ‘klik hier’ op verkiezingsprogramma).

Jan Mortelmans

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...