Vlaams Belang vraagt verlaging afvaltaks

Uit de jaarrekening van Ivarem blijkt dat ze dit jaar een spectaculaire winst maakten van 6,5 miljoen euro, stelt Vlaams Belang raadslid Marcel Taelman. In dat bedrag zit wel een éénmalige verkoop van hun gebouw mee ingerekend, maar dan nog levert dit Ivarem dit jaar een structureel overschot van méér dan 3 miljoen op.

 

Ivarem heeft zo voor het tweede jaar op rij miljoenen winst gegenereerd terwijl de burgers extra kosten blijven betalen. Vlaams Belang vraagt dan ook dat schepen Lucien Herijgers en raadslid Sabine Leyzen, beiden bestuurder bij Ivarem, zouden pleiten voor een terugvloeiing van een deel van de winst naar de gemeenten.

 

Ook gezien Ivarem nu kostendekkend is en vanaf dit jaar onderworpen is aan de vennootschapsbelasting op bedrijfswinsten zou het beter zijn om op het eind van het jaar de bedrijfswinst zo klein mogelijk te houden.

 

Vlaams Belang Lier – Koningshooikt vraagt dat het stadsbestuur op korte termijn de afvaltaks zal verlagen van 54 euro naar 25 euro en op lange termijn zal zorgen voor de afschaffing hiervan.

Zo kan deze onrechtvaardige belasting, die helemaal niet past in het plaatje ‘de vervuiler betaalt’, uiteindelijk de vuilbak in waar ze thuishoort.

Raadslid Marcel Taelman zal dit de komende gemeenteraad aan het schepencollege voorleggen en hoopt op een positieve houding van het college in het belang van alle burgers van Lier.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...