Vlaams-nationale kiezer bij de bok gezet

Meer en meer mensen blijken weinig enthousiast te zijn over het regeerprogramma zowel van de Vlaamse als van de federale regering.  En zij, die uit Vlaamse overtuiging voor de N-VA kozen, hebben het er nog eens extra moeilijk mee dat er helemaal niets overblijft van het Vlaams programma van de N-VA.

De regeringspartijen hebben immers afgesproken om  ‘al wat communautair zou kunnen zijn’ de eerste vijf jaar niet ter sprake te brengen.  

Het is cynisch dat een verwijzing naar welke staatshervorming dan ook, achterwege blijft, precies op een moment dat de Vlaamse regering voor de eerste keer geleid wordt door een N-VA’er.

De N-VA heeft haar onafhankelijkheidsidee gewoon weggegooid.  De belgicistische uitspraak die Bracke deed vóór de verkiezingen was dan ook geen zogezegde verspreking, maar de aanzet tot een blijkbaar al lang uitgekiende strategie.

Zelfs confederalisme, de trieste schaduw van echte onafhankelijkheid, is op de vuilnisbelt beland. De N-VA verloochent haar programma. De Vlaams-nationale kiezer,  die met valse verklaringen, beloftes en argumenten werd gelokt, werd tot in z’n ziel bedrogen.

Vlaams Belang niet meer nuttig?

We weten meer dan ooit wat gedaan.

VB Lier-Hooikt
1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...