“Voor zebrapaden staan wij op onze strepen!”

Jarenlang al pleit Marcel Taelman voor een tijdig onderhoud van de wegmarkeringen en de zebrapaden in het bijzonder. Nog altijd wordt aan die vereiste niet voldaan. De zebrapaden, zowel in Lier als Koningshooikt, zijn op meerdere plaatsen gewoonweg onzichtbaar geworden. Marcel Taelman maakte het schepencollege herhaaldelijk attent op dat probleem. Ondanks de vele beloftes bleven de nodige maatregelen uit.

Op 27 juli 2006 stelde Marcel Taelman een schriftelijke vraag over het schilderen van de zebrapaden in de Lierse binnenstad. Het College van Burgemeester en Schepenen antwoordde dat de stadsdiensten met de eerste werkzaamheden waren gestart. Daarnaast kreeg de firma Nys, aangesteld om de schilderwerken uit te voeren, op 10 juli 2006 de opdracht om op 7 augustus 2006 definitief van start te gaan. In de praktijk veranderde er echter niets.

Met de slechte gang van zaken in het achterhoofd bracht Taelman de hele problematiek in de gemeenteraad van 18 september 2006. Het raadslid vernam er dat de firma Nys uitstel had gekregen tot 22 september 2006. De vraag of de stadsdiensten intussen gestart waren met de werken bleef onbeantwoord. Toch beloofde de bevoegde schepen om Taelman een stratenlijst te bezorgen waarin alle aanpassingswerken werden opgesomd. We zijn intussen 24 maart 2007, het Vlaams Belang heeft de beloofde lijst tot op vandaag nooit mogen ontvangen en blijft met andere woorden op haar honger zitten.

De Vlaams Belang Jongeren bleven niet bij de pakken zitten en hebben met Marcel Taelman de handen in elkaar geslagen om wederom de aandacht vestigen op de nalatigheid van het stadsbestuur. “Voor de jongeren is het nu echt welletjes geweest. De gemaakte beloftes ontsieren nóg maar eens de situatie in de praktijk,” aldus VBJ. “Zolang het stadsbestuur geen werk wil maken van een tijdig onderhoud van zebrapaden en wegmarkeringen doen we het gewoonweg zelf! De Lierenaars en Hooiktenaars hebben immers geen boodschap aan wie de oversteekplaatsen onderhoudt, zij willen enkel op een veilige manier de straat kunnen oversteken.”

Om die reden hebben de Vlaams Belang Jongeren een zebrapad in de Anton Bergmanlaan (gedeeltelijk) herschilderd: “De straat is een van de vele bewijzen van het feit dat dit stadsbestuur niet wakker ligt van verkeersveiligheid, de wegmarkeringen worden hier al jarenlang verwaarloosd. Nochtans maken heel wat zwakke weggebruikers (zoals onder andere de leerlingen van een basisschooltje) gebruik van de zebrapaden. Toch blijkt dat voor het College geen argument om de kwaliteit en de zichtbaarheid van deze oversteekplaatsen te garanderen. Van verkeersveiligheid is hier absoluut geen sprake.”

De actie kreeg de titel Voor zebrapaden staan wij op onze strepen!. De boodschap was klaar en duidelijk: “zolang het stadsbestuur geen dringende maatregelen neemt waardoor de oversteekplaatsen tijdig onderworpen worden aan een onderhoud zal onze partij op de strepen blijven staan. Als de nodige maatregelen wederom uitblijven zullen we ook in de toekomst het heft in eigen handen blijven nemen”, klonk het bij VBJ.

Door een interventie van de politie moest de actie halverwege stopgezet worden. “Toch was het echt opvallend wat een aantal nieuwe strepen kunnen doen aan de zichtbaarheid én dus de verkeersveiligheid. En daar was het ons uiteindelijk om te doen!”, besloten de jongeren.

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...