Vreemdeling in eigen stad?

Zelfs de overheid krijgt stilletjesaan door dat haar hele integratiebeleid, of wat daarvoor moest doorgaan, totaal is mislukt. Heel wat immigranten weigeren zich immers gewoonweg te integreren, en in plaats van de passende conclusies te trekken legt de overheid zich daar nu gewoonweg bij neer.

Van nu af aan is het volgens onze bestuurders maar beter dat we de verscheidenheid, de “diversiteit” van onze gemeenschap, als een vaststaand en onomkeerbaar feit aanvaarden. Ook de Lierenaars en Hooiktenaars moeten maar leren leven met, en in die “diversiteit”. Daarom werd in de gemeenteraad van 19 september een “diversiteitsforum” opgericht.

Een forum – zeg maar een extra adviesraad van de allochtonen – waar de samenlevingsproblemen tussen diverse bevolkingsgroepen zogenaamd aan bod zullen komen, en waar de wrijvingen tussen allochtonen en autochtonen nog maar eens zullen worden opgelost…. En in dit verband werd er nogal schijnheilig de nadruk op gelegd dat in Lier héél veel nationaliteiten vertegenwoordigd zijn, en dat het dus niet alleen gaat om de problemen met Turken en Marokkanen.

Dat is natuurlijk absurd en een totale ontkenning van de feiten. Want we weten allemaal dat in de praktijk de “samenlevingsproblemen” zich meestal stellen met precies die twee groepen. Dat het precies een deel van de Turken en de Marokkanen zijn, die onze normen en waarden – en zelfs onze wetten – niet aanvaarden, en dat een aantal van hen zich manifest en uitdagend afzetten tégen de westerse maatschappij, ook door hun uiterlijke gedrag, en hun kleding.

Met mensen van een andere nationaliteit dan de Turkse of Marokkaanse, stellen zich natuurlijk ook wel eens problemen, maar altijd op een beperkte en persoonlijke basis. Voor het oplossen van die problemen is echt geen forum nodig. En de Lierse bevolking heeft zeker geen samenlevingsproblemen met Chinezen, Oezbekistanen, Spanjaarden of Italianen…

En in dit diversiteitsforum gaat opnieuw alle aandacht naar de wensen en de verlangens van de immigranten ( de noden en de behoeften heet het in het huishoudelijk reglement) . Nadat in het minderhedenbeleidsplan al extra voorzieningen en extra subsidies werden voorzien voor allerlei allochtone verenigingen en munttheekransjes, gaat voor het stadsbestuur het pamperen van de allochtonen onbeperkt verder.

En o ja, iedereen – zélfs een autochtoon – kan in het diversiteitsforum zijn mening kwijt. Maar hoe dikwijls, wanneer en waar dat forum samenkomt, daarover wordt met geen woord gerept. En méér nog hebben we zo onze bedenkingen bij de samenstelling van het bestuur.

De zogenaamde kerngroep, die eigenmachtig bepaalt welke onderwerpen al dan niet aan bod zullen komen, wekt geen vertrouwen. en biedt geen enkele garantie dat de mening van eventuele autochtone deelnemers aan het forum zou betrokken worden in de besluitvorming.

Integendeel, het valt te vrezen dat dit forum alleen maar de zoveelste bezigheidstherapie is voor de talloze integratiewerkers, die nog altijd hun nut moeten bewijzen, en die nu een nieuwe en welgekomen gelegenheid zien om hun werk veilig te stellen en zichzelf enige belangrijkheid toe te dichten.

Ze zullen het wat gaarne als hun opdracht zien om via dit forum de “diversiteit” door de strot van de Lierse en Hooiktse bevolking te duwen.. En een medewerkster die, in zwarte shador gehuld, de gemeenteraadsleden van het tegendeel wenste te overtuigen, heeft dat, precies door haar uitdagende kleding, ten overvloede bevestigd.!

Met en via het diversiteitsforum hopen ze de Lierenaars te doen berusten in het feit dat hij of zij stilaan vreemdeling wordt in eigen stad. Dat is voor het Vlaams Belang totaal onaanvaardbaar.

Voor ons blijft de volledige integratie van de allochtonen, dat betekent de volledige inpassing in onze westerse maatschappij – ook van Turken en Marokkanen – een eerste vereiste. Wie zich niet kan of niet wil inpassen in onze westerse maatschappij is niet welkom.

Wie zich wél wil inpassen, wie wél wil integreren doet dat vanzelfsprekend uit eigen vrije wil, uit overtuiging en op vrijwillige basis. Hij of zij zet daarvoor zélf de nodige stappen. Daarvoor zijn misschien wel scholingsmogelijkheden nodig, maar zeker geen fora of een leger van integratiewerkers.

Jan Van Gorp
1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...