Wansmaak viert hoogtij.

Op dit ogenblik wordt nog duchtig gewerkt aan de “proefopstelling” van de Grote Markt. En voor de evaluatie van het hele project zullen we dus nog even moeten wachten. Maar toch is al voor iedereen duidelijk dat wat er nu aan ’t gebeuren is een aanslag betekent op onze historische Grote Markt.

Onlangs werd er door het stadsbestuur een terrassenreglement goedgekeurd, onder meer om te streven naar enige ‘uniformiteit’, en te verhinderen dat horecazaken door het gebruik van al te kleurige parasols of luifels, het uitzicht van de Grote Markt zouden schaden. Maar datzelfde stadsbestuur ziet er plots geen graten in om een bos van ‘feestneuzen’ te plaatsen in de meest wansmakelijke kleuren.

Die plastieken wangedrochten, die – of vergissen we ons – ook niet helemaal conform zijn aan wat eerder werd voorgesteld, kosten bovendien handenvol geld. Met enige schrik wachten de Lierenaars af met welke wansmakelijke realisaties de ‘architecten-kunstenaars’ hen nog zullen verrassen.

En dan is er nog het fameuze dolomiet, waarmee de voetpaden worden opgevuld. De uitbaters van winkels en horecazaken kunnen nu hun plezier al niet op, telkens hun klanten – naargelang de weersomstandigheden – binnenkomen met stoffige of beslijkte schoenen.

Over de uiteindelijke verkeersregeling en inrichting van de markt gaven we al eerder onze mening te kennen in de gemeenteraad. We wachten, zoals de burgemeester smeekt, even de eerste resultaten af, maar we vrezen ook daar het ergste…en we komen er zeker op terug!

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...