Weggesmeten geld

In de gemeenteraad van 23 april stond ook de goedkeuring van het minderhedenbeleidsplan 2008-2011 op de agenda. In zijn tussenkomst hekelde ons gemeenteraadslid Olivier Peeters de verregaande tegemoetkomingen van het stadsbestuur om de inpassing van de allochtonen in de Lierse en Vlaamse gemeenschap te bewerkstelligen. Er werd in het verleden al te kwistig gesmeten met subsidies en op allerhande manieren geput uit overheidsgelden. Tot nog toe zonder enig merkbaar resultaat.

En in het nieuwe plan gaat men onverstoorbaar verder: tientallen verenigingen en organisaties, met hun eigen leger van welzijns- en straathoekwerkers, worden zwaar gesubsidieerd. Bovendien gaat het daarbij niet zelden om antiwesterse verenigingen, waarvan de activiteiten enkel en alleen gericht zijn op de eigen etnisch-culturele groep. Door subsidies te geven aan organisaties die zich alleen tot de eigen allochtone groep richten, zal elke gemeenschap zich nog meer gaan afzonderen. Dit staat volledig haaks op elke poging tot werkelijke integratie van de allochtonen.

Schepen van Welzijn, Johnny Vermeulen, betwistte de stelling van het Vlaams Belang door te zeggen dat het welzijnswerk in Lier véél meer is dan alleen subsidies voor allochtonen… en dat het welzijnsbeleid ook nog heel wat andere groepen van kansarmen beoogt.

Natuurlijk, en het zou er nog moeten aan mankeren! Maar dit keer stond wel enkel het minderhedenbeleidsplan ter discussie. En het Vlaams Belang blijft van mening dat de gelden, die nu zomaar worden weggesmeten, veel beter en veel nuttiger zouden kunnen besteed worden juist op die andere terreinen van het welzijnsbeleid. Bijvoorbeeld aan de armoedebestrijding en de ouderenzorg.

Bovendien blijven we van mening dat elke vreemdeling die hier wenst te blijven, zich dient in te passen in onze gemeenschap. Wie werkelijk wil integreren – want dat is natuurlijk de eerste vereiste – moet daartoe zélf de nodige inspanningen doen.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...