Wijzigen van het marktreglement

Tussenkomst

Tussenkomst omtrent het wijzigen van het marktreglement, inzonderheid de bepalingen voor de ophaling van het afval.

Frans Verzwyvel
Gemeenteraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...