Aftakeling Sint-Annagodshuis

AFTAKELING SINT-ANNAGODSHUIS


Onderhoud patrimonium blijft problematisch in Lier

11/01/2021

Amper 5 jaar nadat het Sint-Annagodshuis in de Begijnhofstraat werd gerestaureerd, waardoor 24 huisjes voor ouderen sociaal konden verhuurd worden,  doken reeds de eerste tekenen van verval op.  


Het dossier van de restauratie van het Sint-Annagodshuis in de Begijnhofstraat nam heel wat jaren in beslag.  Uiteindelijk startte de restauratie op 1 mei 2013 en op 28 november 2014 werden de werken voorlopig opgeleverd.  De restauratiekosten beliepen zo’n 2,9 miljoen euro belastinggeld. 


Buren signaleerden begin juli 2019 en in september 2019 waterlekken aan de dakgoot van de muur van het Sint-Annagodshuis kant Bles.  Tot nu toe,  begin 2021,  werd er geen actie ondernomen noch werden de buren geïnformeerd over enige geplande actie. 


Er ontstaan dus vlugger herstelkosten dan de tijd die nodig is om een restauratiedossier op te starten en volledig af te werken.   Een goed geplaatste zinken dakgoot moet afhankelijk van de bron 20 tot 40 jaar meegaan.  Het zegt misschien iets over de kwaliteit van de werken en de controle erop.


Tevens liggen de tegels van de voetpaden op het binnenplein al jaren los op verscheidene plaatsen en doen er zich nog altijd verzakkingen voor,  wat trouwens een opmerking was in de voorlopige en definitieve opleveringsnota  van april 2017.


De instandhouding van het patrimonium en onroerend erfgoed is al jaren een oud zeer in Lier.  De laatste jaren werden verscheidene gebouwen verkocht met als motivatie van schepen Vanderpoorten dat de renovatiekosten te hoog waren.  Niet moeilijk als jarenlange verwaarlozing een deel van het beleid was.


Nochtans staat in het bestuursakkoord 2019-2024 dat d.m.v. een conditiemeting een permanente monitoring zal gebeuren van de staat van heel het patrimonium. Het Sint-Annagodshuis is misschien reeds een klein voorsmaakje van goede voornemens zonder daadkracht. 

Gemeenteraadslid

Ella Cornelis