Beste schepen, rol uw mouwen op en begin eraan!

"BESTE SCHEPEN, ROL UW MOUWEN OP EN BEGIN ERAAN!"

01/03/2019

Dat het Lierse stadsbestuur de problemen met zwerfvuil en sluikstort maar niet onder controle krijgt, is geen geheim.

Zo ligt er onder andere in de toegangsweg naar het zwembad (LAGO) het ganse jaar door sluikstort en zwerfvuil dat men over de omheining gooit.


Vlaams Belang gemeenteraadslid Heidi Van den Bergh stelde tijdens de gemeenteraadszitting van februari hier dan ook enkele pertinente vragen over aan de bevoegde schepen.


Ondanks dat schepen Ivo Andries (Open VLD) zich trachtte te verdedigen met het feit dat dit om een privégrond gaat, en de stadsdiensten de sluikstort daar ook niet zelf kunnen verwijderen gezien er een omheining aanwezig is, moest hij uiteraard toegeven dat hier het GAS-reglement van toepassing is. Tot op heden werd er echter nog geen enkele gemeentelijke administratieve sanctie uitgeschreven!


Gemeenteraadslid Heidi Van den Bergh wees de schepen er fijntjes op dat in het nieuwe bestuursakkoord, onder de welluidende titel van ‘proper Lier’, te lezen staat dat de stad een duidelijke visie uitwerkt inzake onderhoud en reinheid en dat sluikstorten snel en grondig dienen gereinigd te worden.


Raadslid Van den Bergh eindigde haar tussenkomst dan ook met de duidelijke boodschap: “ Beste schepen, eet een boterham met choco, rol uw mouwen op en begin eraan!”.