Beyerse Velden: Open brief aan het Lierse stadsbestuur

Open brief aan het Lierse stadsbestuur

Beyerse Velden: echte participatie of schijnparticipaie

05/05/2021

Geacht stadsbestuur,

 

In het bestuursakkoord 2019 -2024 staat volgende te lezen: ‘Participatie moet een leidraad zijn bij het verder uitwerken en uitvoeren van dit bestuursakkoord. Dit bestuursakkoord is dan ook geen dwingend pakket, maar een uitnodiging tot dialoog met iedere inwoner van goede wil.’


Vlaams Belang Lier - Koningshooikt wil met deze open brief dan ook een oproep doen aan u,  het college van burgemeester en schepenen, om die participatie ook in de praktijk na te streven, meer bepaald in het dossier van de Beyerse Velden.


Op de vraag van buurtbewoners en van het buurtcomité om het geplande digitale infomoment te verplaatsen naar een datum wanneer dit fysiek zou kunnen doorgaan, kwam er vanuit het stadsbestuur immers tot op heden enkel de bevestiging van ontvangst. Op geen enkele manier wordt er blijk gegeven van de intentie om hierop in te gaan.


Nochtans zijn de argumenten om dat infomoment te verplaatsen naar een latere datum, wanneer dit fysiek kan georganiseerd worden heel redelijk. Hier op ingaan zou dan ook niet meer zijn dan dat doen wat het stadsbestuur etaleert in haar bestuursakkoord, namelijk van participatie een leidraad maken. Luisteren naar en rekening houden met alle inwoners van goede wil.


Door het infomoment digitaal te organiseren zullen er immers een aantal mensen uit de boot vallen. Mensen die niet mee zijn met het digitaal vergaderen o.a. omdat ze eenvoudigweg niet de apparatuur hebben om hieraan deel te kunnen nemen. Gezien de gevoeligheid van dit dossier, dat sterk leeft in de buurt maar ook daarbuiten, is het erg belangrijk dat iedereen de kans krijgt om deel te nemen aan dit infomoment zodat iedereen zijn/haar vragen kan stellen.


Een terechte vraag dus vanuit de buurt, van inwoners van goede wil.


Vanuit Vlaams Belang Lier - Koningshooikt ondersteunen we deze vraag dan ook volledig, en vragen we aan u, het Lierse stadsbestuur, om de mogelijkheden te verkennen en om deze infovergadering op een latere datum fysiek te organiseren.


Laat zien dat jullie het menen als jullie het hebben over participatie, dat dit meer is dan loze woorden op papier. Met andere woorden, laat het geen schijnparticipatie zijn.

 

Bart Verhoeven

Fractievoorzitter in de Lierse gemeenteraad