Brandweer moet voortaan Vlaamse Leeuw laten klauwen

BRANDWEER MOET VOORTAAN VLAAMSE LEEUW LATEN KLAUWEN

04/02/2021

“Brandweer moet voortaan Vlaamse Leeuw laten klauwen”

 

‘Brandweerkazernes zijn openbare gebouwen en voor alle openbare gebouwen geldt de federale en regionale wetgeving”, aldus de minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing, Annelies Verlinden. Liers Vlaams Belang-kopman Bart Verhoeven reageert tevreden op het antwoord van de minister. Voortaan moet de Vlaamse Leeuw aan de brandweerkazerne klauwen op de data waarop de verplichting geldt.

 

Het was Vlaams Belang-fractievoorzitter Bart Verhoeven die de kat de bel aanbond in de Lierse gemeenteraad. Verhoeven had vastgesteld dat op zaterdag 24 oktober, de Dag van de Verenigde Naties, een van de dagen dat de Vlaamse vlag moet worden gehesen, aan de Lierse brandweerkazerne geen spoor te bekennen was van de Vlaamse vlag. Volgens burgemeester Frank Boogaerts zouden de brandweerzones nog in afwachting zijn van federale richtlijnen. Daarom stelde Vlaams Belang-volksvertegenwoordiger Ellen Samyn hierover een vraag aan de bevoegde minister. Het antwoord laat aan duidelijk niet te wensen over. Enerzijds wijst minister Annelies Verlinden erop dat de Vlaamse Regering de omzendbrief VR 2015/37 inzake de bevlagging niet aan de hulpverleningszones - waartoe brandweerkazernes behoren - werd gericht (met de suggestie om dit alsnog te doen) en anderzijds bevestigt ze dat brandweerkazernes wel degelijk openbare gebouwen zijn én dat de regelgeving inzake de bevlagging dus van toepassing is.

 

“Het Vlaams Belang zal erop toezien dat onze brandweerkazerne voortaan op een correcte manier vlagt”

 

Geconfronteerd met het antwoord van de minister door Vlaams Belang-fractievoorzitter Bart Verhoeven, antwoordde burgemeester Frank Boogaerts dat hij contact had genomen met de hulpverleningszone Rivierenland die bevestigde dat een zonale richtlijn wordt uitgevaardigd waarin de bevlagging wordt verplicht gesteld op de door de omzendbrief voorziene data. “Het Vlaams Belang zal er samen met de burgemeester op toezien dat de regelgeving voortaan correct wordt opgevolgd”, aldus Bart Verhoeven tijdens het vragenuurtje in de Lierse gemeenteraad op 25 januari 2021.

 

Vlaams Belang-volksvertegenwoordiger

Ellen Samyn

Vlaams Belang-fractievoorzitter

Bart Verhoeven