Burgemeester Frank Boogaerts (N-VA) verbiedt Vlaams Belang pamflet uit te delen!

Het Vlaams Belang Lier-Koningshooikt zal, als onderdeel van een campagne om de massale winkelleegstand aan te kaarten, op 11 oktober pamfletten uitdelen in de Antwerpsestraat.

Onder het voorwendsel dat het stadsbestuur en de Economische Raad ‘al het mogelijke’ doen om Lier in een positief daglicht te plaatsen, besliste het college van burgemeester en schepenen geen toelating te verlenen aan het Vlaams Belang om een pamflet uit te delen “omdat ‘al dit werk’ dan voor een groot deel zou teniet gedaan worden”.

Het Vlaams Belang wil met deze folder echter precies aanklagen dat het stadsbestuur helemaal NIETS doet aan de leegstand in de Lierse handelsstraten. In de gemeenteraad verklaarden zowel N-VA schepen Herijgers als Open VLD schepen Grootaers immers publiekelijk dat ze niets kunnen doen en… dat het probleem zich vanzelf wel zal oplossen.

Het Vlaams Belang verwerpt dan ook de oekaze van het stadsbestuur en maakt gebruik van het grondwettelijk recht dat de vrijheid verleent om op elk gebied zijn mening te uiten (art.19).  Het Vlaams Belang heeft daarvoor geen toelating nodig, en al zeker niet van z’n politieke tegenstanders.

De Raad van State stelde in zijn arrest van 18 mei 1999 immers heel duidelijk dat een meldings- of vergunningsplicht, zoals die ook wordt opgenomen in het politiereglement van Lier, een preventieve maatregel uitmaakt en aldus onverenigbaar is met artikel 19 (vrijheid van meningsuiting) en artikel 25 (verbod op censuur) van de grondwet. Met dit arrest werd een gelijkaardig reglement van de stad Antwerpen vernietigd.

Het is beschamend dat precies N-VA de vrije meningsuiting beperkt, en zich daarbij beroept op een politiereglement dat in strijd is met de grondwet. Ergerlijk ook, en vooral hypocriet, omdat deze partij zélf het arrest in 2012 gebruikte om folders uit te delen in Beveren, ondanks een verbod dat hen toen door de plaatselijke CD&V burgemeester was opgelegd.

Het Vlaams Belang Lier – Koningshooikt zal hoe dan ook doorgaan met de actie op 11 oktober. Verder zal fractievoorzitter Olivier Peeters in de gemeenteraad van 21 september vragen de ongrondwettelijke vergunningsplicht op flyeren te schrappen uit het politiereglement.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...