Censuur in de Lierse gemeenteraad

CENSUUR IN DE LIERSE GEMEENTERAAD

29/01/2020

Op de agenda van de gemeenteraadszitting van 27 januari stond de samenstelling van een deontologische commissie geagendeerd. Elk punt op de agenda gaat vooraf aan een ‘voorgeschiedenis’ en een ‘feiten en context’, om te duiden waarom dit punt ter stemming voorligt.


Bij het punt over de samenstelling van de deontologische commissie was echter niets terug te vinden in de ‘voorgeschiedenis’ en ‘feiten en context’ over het feit dat de algemeen directeur in september 2019 een niet rechtsgeldige deontologische commissie samenstelde en oprichtte om een politieke klacht tegen Vlaams Belang gemeenteraadslid Verhoeven te behandelen.


Straf, want na een klacht van Vlaams Belang, floot de gouverneur de algemeen directeur en het college terug en gaf ze in niet mis te verstane woorden te kennen dat het Lierse college zich aan de eigen gestemde reglementen dient te houden. De gouverneur verzocht ook uitdrukkelijk om de bestaande situatie zo spoedig mogelijk te regulariseren. .

(Zie: https://www.vlaamsbelanglier.org/gouverneur-fluit-college-terug-na-onreglementaire-deontologische-commissie-tegen-vlaams-belang.html)


Wanneer Vlaams Belang gemeenteraadslid Verhoeven de brief van de gouverneur ter sprake wilde brengen tijdens het agendapunt over de samenstelling van de deontologische commissie, werd hem door de voorzitter van de Lierse gemeenteraad Lucien Herijgers (N-VA) het woord ontnomen.


Volgens de voorzitter van de gemeenteraad heeft de brief van de gouverneur over de samenstelling van de deontologische commissie namelijk niets te maken met het agendapunt over de samenstelling van de deontologische commissie. Belachelijker dan dit kan het echt niet meer worden.


De voorzitter van de gemeenteraad past hier een censuur toe tegenover een democratisch verkozen gemeenteraadslid, zoals we dat enkel terugvinden bij communistische en dubieuze regimes.


Wij laten ons alvast niet muilkorven door een ondemocratische gemeenteraadsvoorzitter. Hierbij de brief van de gouverneur, waarvan de Lierse gemeenteraadsvoorzitter liever niet heeft dat u hem ziet…


Brief gouverneur