COMMOTIE VERKAVELINGSAANVRAAG BEYERSE VELDEN

Commotie verkavelingsaanvraag Beyerse Velden

16/05/2021

Op 11 mei werd er een digitale bewonersvergadering  georganiseerd over de aanvraag van een stedenbouwkundig attest voor een nieuwe poging tot verkaveling van de Beyerse Velden,  het binnengebied tussen Lispersteenweg/Hof van Beieren, Nieuwpoortstraat en Arendbeek.  


Gezien de gevoeligheid van het dossier werd gevraagd om het infomoment te verdagen naar een datum dat dit fysiek zou kunnen doorgaan om de buurtbewoners, die niet mee zijn met de digitale wereld, niet uit te sluiten.  Hierop werd niet ingegaan zodat dit infomoment allebehalve inclusief was en we gerust van een schijnparticipatie kunnen spreken, ofschoon participatie een speerpunt in het bestuursakkoord is.


Dit dossier sleept zich reeds voort sinds 2016.  Hoe dan ook,  de buurtbewoners blijven in het verzet met dezelfde argumenten als voorheen, het is een gekend gebied met wateroverlast,  de gevolgen voor de leefbaarheid van de buurt. 

Na de commotie in april rond de voortuintjes, die gedeeltelijk moeten onthard worden, krijgen we het aan de inwoners niet meer uitgelegd dat de bouwwoede en verharding in Lier blijft verder razen. 


Ook dit groen binnengebied moet er blijkbaar aan geloven,  moet nu werkelijk elke open plek binnen de ring volgebouwd worden?  Aan dit perceel kan een duurzame groene bestemming gegeven worden ter verbetering van de leefbaarheid in de stad waarvoor bij de bevolking een groot draagvlak bestaat.


Volgens het bestuursakkoord betekent een leefbare stad erkennen dat er grenzen zijn aan verdichting en verhoging van de binnenstad.  De bestuursmeerderheid heeft hier de kans gemist om consequent te blijven en niet te kiezen voor verkavelen.


Vlaams Belang Lier-Koningshooikt wil geen wildgroei van appartementen onder de noemer inbreiding en steunt de buurtbewoners in hun verzet.

 

 

Walter Marien

Gemeenteraadslid