De rentree van Peeters

Maandag 27 januari, 19u30. De gemeenteraad
komt samen in de nieuwe raadszaal in de nok van het kopgebouw van de voormalige
Dungelhoeffkazerne. In het publiek zit Olivier Peeters, die zo dadelijk zijn
eed zal afleggen als gemeenteraadslid. Peeters volgt Jan Mortelmans op die na
25 jaar afscheid neemt. ‘Nieuw’ is Peeters nochtans niet. De voorbije
legislatuur zetelde hij reeds de volle zes jaar. Bij de
gemeenteraadsverkiezingen in 2012 werd hij nipt niet verkozen. Maar nu is het
zo ver.

Peeters’ rentree is niet
onopvallend voorbijgegaan. De nieuwbakken gemeenteraadsleden van de andere
partijen zagen meteen welk vlees men in de kuip kreeg. Van de twintig punten
nam hij er onmiddellijk zeven voor zijn rekening. Meteen ook bracht hij het
college van burgemeester en schepenen in nauwe schoentjes m.b.t. de slordige
voorbereiding van de gemeenteraad. Peeters deed onmiddellijk schepen Andries zweten
(Open Vld) en ook schepen Herijgers (N-VA) kreeg het inzake het ‘Detailplan’
behoorlijk te verduren. Maar daar leest u binnenkort meer over.

De kiezers voor het Vlaams Belang mogen
gerust zijn. De herinnering aan Mortelmans in de gemeenteraad zal vlug vervagen
bij het talent en het jonge geweld als dat van Olivier Peeters. De volgende vijf jaar leidt hij de Vlaams
Belangfractie en samen met Ella Cornelis en Marcel Taelman zullen de belangen
van de Lierenaars en Hooiktenaars uitstekend worden verdedigd. En dat is
absoluut een noodzaak in tijden waar N-VA en Open Vld de ene belofte na de
andere in de vuilnisbak werpt en die dan ook nog eens extra taxeert…

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...