Durven veranderen?

Toen destijds werd geopperd om de burgemeester niet langer voorzitter te laten zijn van de gemeenteraad, werd dit standpunt verdedigd omdat de burgemeester té zeer betrokken partij zou zijn om de gemeenteraad in alle onafhankelijkheid te kunnen leiden. Volgens de ronkende verklaringen die toen werden afgelegd, zou de nieuwe functie van voorzitter van de gemeenteraad worden ingevuld door iemand met een zekere ervaring en gezag, die het respect genoot van alle gemeenteraadsleden. Deze voorzitter zou in alle vrijheid worden verkozen door de gemeenteraadsleden. Hij of zij zou bovendien waken over de prerogatieven van de gemeenteraad.

In Lier kwam van al deze mooie voornemens en beloftes helemaal niets terecht. Vanaf het eerste moment was het duidelijk dat de voorzitter van de gemeenteraad wordt aangeduid door de meerderheid. Van een onafhankelijke verkiezing van de meest geschikte voorzitter door de gemeenteraadsleden is geen sprake. Sterker nog: het voorzitterschap van de gemeenteraad wordt op dit ogenblik door de partijen van de nieuwe coalitie mee in aanmerking genomen om te dienen als wisselgeld in de verdeling van de lucratieve postjes.

In Lier verdedigt de voorzitter van de gemeenteraad al lang niet meer de prerogatieven van de gemeenteraadsleden. In de voorbije legislatuur ontpopte de voorzitter zich zelfs als een louter verlengstuk van de meerderheid, en werd de oppositie al te vaak door haar de mond gesnoerd. Zelfs in die mate dat het Vlaams Belang zich meer dan eens tot de Provinciegouverneur moest wenden om er z’n rechten te doen gelden en te verkrijgen.

Ingevolge de koehandel tussen de nieuwe coalitiepartners N-VA en Open-VLD zal het voorzitterschap van de gemeenteraad in de nieuwe legislatuur andermaal worden bekleed door Christel Van den Plas. In de voorbije legislatuur liet ze zich herleiden tot een slaafse vazal van de meerderheid en vooral van Open-VLD. Ze vergat nogal gemakkelijk dat in haar functie enige neutraliteit vereist is.

Onze fractie vreest dat het voorzitterschap van de gemeenteraad nog meer zal worden uitgehold en verworden tot een louter meerderheidspostje. En blijkbaar durft ook N-VA het niet om hierin enige verandering te brengen.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...