Gouverneur Berx tikt Liers stadsbestuur opnieuw op de vingers

GOUVERNEUR BERX TIKT LIERS STADSBESTUUR OPNIEUW OP DE VINGERS

15/10/2020

Gouverneur Berx tikt Liers stadsbestuur opnieuw op de vingers


Liers stadsbestuur lapt eigen opgestelde regels alweer aan zijn laars

 

In minder dan een jaar tijd tikt Gouverneur Berx het stadsbestuur voor een tweede maal op de vingers voor de wijze waarop het stadsbestuur handelde bij het organiseren van een deontologische commissie.


De Antwerpse gouverneur floot op 27 november 2019 het Lierse college een eerste keer  terug voor het organiseren van een niet rechtsgeldige deontologische commissie tegen Vlaams Belang fractievoorzitter Verhoeven. In niet mis te verstane woorden benadrukte ze bovendien aan het college dat het zich dient te houden aan de eigen gestemde reglementen.


Als gevolg van deze terechtwijzing, werd een nieuwe deontologische code opgemaakt en gestemd in de gemeenteraad van eind januari 2020. In februari volgde een nieuwe klacht van een raadslid die er een sport van maakt om Vlaams Belang te bekampen met het indienen van klachten. De inhoud van de klachten is steevast absurd, en de klachten hebben dan ook nog nooit tot een terechtwijzing geleid.


Ondanks dat de klacht van februari 2020 niet ingediend werd conform de reglementering van de deontologische code, duurde het maar liefst zes maanden vooraleer een deontologische commissie tot die conclusie kwam. Pas vier maanden na de klacht werd er überhaupt een deontologische commissie opgericht.  Gedurende zes maanden bleven de mails van raadslid Verhoeven aan het stadsbestuur steeds onbeantwoord. Nochtans is het de taak van de stad om op de vragen van zowel klager als beklaagde te antwoorden.


In augustus diende de Lierse fractievoorzitter van Vlaams Belang dan ook klacht in bij het Agentschap Binnenlands Bestuur tegen deze werkwijze die in strijd is met de eigen gestemde reglementering.


Na onderzoek van haar diensten, is gouverneur Berx in de analyse ronduit vernietigend voor het Lierse stadsbestuur. De gouverneur concludeert dan ook onomwonden dat het stadsbestuur in deze handelde als een onbehoorlijk bestuur.


Vlaams Belang zal bijgevolg aan het stadsbestuur vragen om met alle Lierse partijen opnieuw rond de tafel te zitten om een aanpassing van de deontologische code te bespreken. Bovendien eist Vlaams Belang dat het Lierse stadsbestuur zich eindelijk houdt aan de eigen opgelegde reglementen. Reglementen gelden voor iedereen, simpel toch?