Gouverneur fluit college terug na onreglementaire deontologische commissie tegen Vlaams Belang

Gouverneur fluit college terug na onreglementaire deontologische commissie tegen Vlaams Belang

03/12/2019


Op vraag van raadslid Taelman (HvB) riep de Lierse algemeen directeur een deontologische commissie samen om te oordelen over een klacht tegen Vlaams Belang gemeenteraadslid Bart Verhoeven omwille van een publicatie op sociale media.


In die bewuste post zegde Verhoeven dat raadslid Marcel Taelman nooit aanwezig was tijdens de commissievergaderingen die de gemeenteraad voorafgaan. Verder stond erin te lezen dat Taelman de antwoorden van het stadsbestuur op schriftelijke vragen van Vlaams Belang kopieerde naar de facebookpagina van Hart voor de Burger, dat hij daarbij vakkundig verzweeg dat Vlaams Belang de vraag stelde en hij zo liet uitschijnen dat hij zelf achter de informatie was aangegaan.


“Dat raadslid Taelman het niet leuk vindt dat ik die feiten benoem kan ik begrijpen, maar het is uiteraard hijzelf die ervoor kiest zijn kiezers niet te vertegenwoordigen in de commissies. De klacht op zich is dan ook te belachelijk voor woorden. “ stelde Verhoeven in z’n verweer.


De kans om een Vlaams Belanger een moraliserend vingertje voor te houden mocht men echter niet voorbij laten gaan. En dus was de algemeen directeur zelfs bereid de bestaande reglementen even naast zich neer te leggen.


Want hoewel de algemeen directeur op de hoogte was van het feit dat er - wegens een duidelijke tegenspraak tussen de deontologische code en het huishoudelijk reglement van de deontologische commissie -  geen reglementaire deontologische commissie kon samengeroepen worden, deed ze dat toch.


Sterker nog,  wanneer ook de commissieleden van CD&V, N-VA, Groen, Lier&Ko en Open VLD hiervan op de hoogte werden gesteld, beslisten ook zij om dit theaterstukje voort te zetten. Alle middelen zijn immers geoorloofd tegen het vermaledijde Vlaams Belang.


De fractievoorzitter van Vlaams Belang diende daarom klacht in bij gouverneur Berx, die op 27 november 2019 het college dan ook terugfloot omwille van de niet rechtsgeldige samenstelling van de commissie. De gouverneur laat aan het college bovendien in niet mis te verstane woorden weten dat ze zich dienen te houden aan de eigen gestemde reglementen.


“Dit is nu de vierde keer dat ik via rechtbanken of de gouverneur moet afdwingen dat het Lierse stadsbestuur zich aan de wetten, decreten en reglementen zou houden. Ik doe dan ook een oproep aan de voltallige gemeenteraad om te stoppen met dit soort van laaghartige politiek, waarbij de Lierse politici, met burgemeester en schepenen voorop, zich boven elke wet wanen. En de politieke strijd enkel te voeren  in de politieke arena’s, liefst mét enige inhoud en geldige argumenten”, besluit Verhoeven.