Heraanleg parking Rode Kruislaan

HERAANLEG PARKING RODE KRUISLAAN

09/02/2020

Op de gemeenteraad van 27 januari 2020 interpelleerde Vlaams Belang gemeenteraadslid Walter Marien over de stilgelegde heraanleg van de parking Rode Kruislaan.


 
Op de vraag hoe deze aanbesteding dan werd voorbereid en of men zich niet bewust was van het probleem met teerhoudend bindmiddel, wetende dat in de jaren negentig het gebruik van teerhoudend asfalt werd verboden,  antwoordde schepen Wollants dat gepoogd werd om de ouderdom van de asfaltlaag te achterhalen maar dat het niet duidelijk was.   Nochtans kan men gemakkelijk een testkit kopen voor ca. 50,- euro waarmee ter plekke kan bepaald worden of het asfalt teerhoudend is of niet zodat de stad deze heraanleg van in het begin correct had kunnen budgetteren zonder financiële verrassingen.  Onzorgvuldig bestuur dus.


Om de volledige oude asfaltlaag af te frezen en deskundig te laten verwerken is de meerprijs. 132.805,- euro. Nu kiest de meerderheid voor een halfslachtige oplossing.  De oude asfaltlaag met het teerhoudend bindmiddel dat kankerverwekkende polycyclische aromatische koolwaterstoffen bevat, wordt overlaagd door een toplaag van 3 cm ipv. 4 cm zoals oorspronkelijk gepland met een meerkost van 30.590,- euro. Op deze manier worden de saneringskosten verschoven naar onze kinderen en kleinkinderen, want een nieuwe toplaag wordt verondersteld om lange tijd mee te gaan. 


Het behoort tot de zorgplicht van de stad om teerhoudend asfalt, bij vaststelling ervan, zo spoedig mogelijk uit de keten te halen ook al is de meerprijs dan hoger.   De voorgestelde oplossing getuigt dan ook van onverantwoord bestuur.