Inspiratieloze Hart voor de Burger pakt uit met schriftelijke vraag van Vlaams Belang

Inspiratieloze Hart voor de Burger pakt uit met... schriftelijke vraag van Vlaams Belang

15/08/2019

Sinds de gemeenteraadsverkiezingen niet veel meer gehoord van Hart voor de Burger? U bent zeker niet alleen. Niet enkel horen we niet veel, op de commissievergaderingen is voorzitter en gemeenteraadslid Marcel Taelman zelfs niet te zien.


Gezien je net in die commissievergaderingen meer uitleg krijgt, zelf uitgebreid vragen kan stellen over de komende agendapunten op de gemeenteraad en opmerkingen kan geven, is je kat hiernaar sturen vooral een blijk geven van desinteresse in het inhoudelijke. Naar aanleiding van constructieve Vlaams Belang voorstellen in die commissies werden al enkele agendapunten deze legislatuur aangepast. Dat kan uiteraard niet wanneer je, zoals de heer Taelman, nooit opdaagt en je kiezers daar niet vertegenwoordigt.


Is het door een gebrek aan inspiratie, weet men bij Hart voor de Burger niet wat er leeft bij de Lierenaars en Hooiktenaars of is men gewoon niet bekwaam om zelf iets te schrijven en de juiste vragen te stellen? Het blijft gissen natuurlijk, maar als je als politieke partij moet uitpakken met de vraag van een andere politieke partij en het antwoord erop, is het duidelijk dat je van geen hout nog pijlen weet te maken. Als je dan je bron vakkundig ‘vergeet’ en laat uitschijnen of je zelf de juiste vragen stelde, ontbreekt het je niet enkel aan respect voor diegenen die hun tijd er écht in gestoken hebben, maar ontbreekt het je vooral aan zelfrespect en respect voor je kiezers die je iets tracht wijs te maken.


Zelfs onze grootste politieke (linkse) tegenstanders hebben dat respect, Hart voor de Burger niet.


Dezelfde dag dat het antwoord op een schriftelijke vraag van Vlaams Belang i.v.m. de actualisatie comfortelementen verzonden werd door de stad Lier, besloot Hart voor de Burger in een bericht op haar facebookpagina letterlijk te citeren uit de inhoud ervan. Dit zonder enige link of verwijzing naar het originele document om zo te laten uitschijnen dat deze informatie uit eigen onderzoek en/of vragen afkomstig zou zijn.


Van een partij die claimt de burger altijd op de eerste plaats te zetten hadden we iets anders verwacht. Hoog tijd om dat hart op de juiste plaats te zetten…
Originele schriftelijke vraag en antwoord:


https://www.lier.be/Bestuur/Politiek_en_management/Gemeente_en_OCMW_raad/Schriftelijke_vragen/Schriftelijke_vragen_2019/Schriftelijke_vraag_13_juli_2019_Bart_Verhoeven_Brief_stadsbestuur_Lier_aangaande_actualisatie_comfortelementen.org

 Bart Verhoeven

Afdelingsvoorzitter

Fractievoorzitter in de Lierse gemeenteraad

Vlaams Belang Lier - Hooikt