Investeringsplan van 22 miljoen euro – heraanleg van straten

INVESTERINGSPLAN VAN 22 MILJOEN EURO - HERAANLEG VAN STRATEN


09/05/2019In 2010 werd de wijk het Looks heraangelegd. De wijken Pettendonk en Bril echter die zowat dezelfde ouderdom hebben als het Looks liggen er nog steeds verwaarloosd bij met een hobbelige bestrating, totaal niet comfortabel voor fietsers, en voetpaden die naam onwaardig. Kompleet niet meer van deze tijd dus. In de gemeenteraad van 29 april interpelleerde Vlaams Belang raadslid Walter Marien schepen Bert Wollants (N-VA) over het ambitieuze investeringsplan van 22 miljoen euro voor de aanleg van straten, fietspaden en riolering.


Op de vraag of de heraanleg van deze 2 wijken nog zal opgenomen worden in dit investeringsplan antwoordde schepen Wollants dat dit voorzien is voor het einde van deze legislatuur, van 2022 tot 2024. Ermee rekening houdend dat bvb. van het geplande investeringsbudget voor 2018 slechts iets meer dan 35 % werd gerealiseerd moet dit dus met een dikke korrel zout genomen worden en is het verre van denkbeeldig dat de heraanleg van de wijken Pettendonk en bril naar de volgende legislatuur verschoven wordt.


 

 

Walter Marien

Gemeenteraadslid VB Lier