Kerkfabrieken van Lier en Koningshooikt mogen zich niet inschakelen in de opvang van asielzoekers!

KERKFABRIEKEN VAN LIER EN KONINGSHOOIKT MOGEN ZICH NIET INSCHAKELEN IN DE OPVANG VAN ASIELZOEKERS!


18/04/2023

Naar aanleiding van een bevraging van De Standaard begin maart jl. gaven 143 Vlaamse gemeenten heel duidelijk aan geen extra asielzoekers en vluchtelingen meer te willen opvangen. Steeds meer blijkt dat niet alleen bij de bevolking maar ook bij de lokale besturen het draagvlak voor het creëren van extra opvangplaatsen voor asielzoekers compleet wegebt.
 
Niettemin houdt federaal staatssecretaris voor Asiel en Migratie de Moor vast aan een blijvende zoektocht naar nieuwe opvangplaatsen voor asielzoekers in onze steden en gemeenten. Zij ziet een mogelijkheid daartoe in een medewerking van de kerkfabrieken. Het kabinet van de staatssecretaris zou intussen aan de parochiale afdelingen, de congregaties en de kerkfabrieken van de bisdommen gevraagd hebben of ze opvangplaatsen voor asielzoekers kunnen vrijmaken. Ook de kerkfabrieken in Lier en Koningshooikt zouden daaraan kunnen meewerken.
 
Vlaams Belang gemeenteraadslid Walter Marien zal op de eerstvolgende vergadering van de Lierse gemeenteraad het stadsbestuur daarover heel concreet ondervragen.
 
Indien blijkt dat de kerkfabrieken in Lier gecontacteerd zijn in het kader van de opvang van asielzoekers, dan willen we vooral de reactie van de kerkfabriek en de houding van het stadsbestuur daartegenover kennen. Het Vlaams Belang zal er alleszins heel sterk op aandringen dat het Lierse stadsbestuur dit achterpoortje gesloten houdt!