Klacht tegen voorzitter Lierse gemeenteraad

KLACHT TEGEN VOORZITTER LIERSE GEMEENTERAAD

01/05/2019

Klacht tegen voorzitter Lierse gemeenteraad



Dinsdag 30 april 2019 diende Liers Vlaams Belang fractieleider Bart Verhoeven klacht in tegen de voorzitter van de Lierse gemeenteraad en OCMW-raad Lucien Herijgers (N-VA) bij het Agentschap Binnenlands Bestuur Vlaanderen.


Aanleiding is de weigering van de gemeenteraadsvoorzitter om in te gaan op de vraag van Vlaams Belang om filmopnames te maken tijdens de gemeenteraad. Deze vraag is nochtans gesteld conform het huishoudelijk reglement van de Lierse gemeenteraad.


“Bij de twee argumenten die hij opwerpt om de weigering te motiveren, baseert voorzitter Herijgers zich niet op feiten die bestonden voor de beslissing werd genomen, maar op veronderstellingen. De argumenten komen dan ook neer op een algemeen en onbeperkt verbod, wat een schending is van de beginselen van behoorlijk bestuur.” verklaart Verhoeven.


“De zittingen van de gemeenteraad en OCMW-raad zijn openbaar maar gezien de raadszaal, op de zolder van de stadskantoren, niet ideaal gelegen is voor veel Lierenaars, willen we met de tussenkomsten van de Vlaams Belang raadsleden op te nemen en uit te zenden via internet onze kiezers, sympathisanten en geïnteresseerden meer betrekken en laten zien wat hun verkozenen doen met hun stem.”


Het agentschap Binnenlands Bestuur zal nu binnen de drie maanden een besluit moeten kenbaar maken.