Kroniek van een aangekondigd probleem

KRONIEK VAN EEN AANGEKONDIGD PROBLEEM

28/11/2018

In een artikel in GvA dd. 29/10/2018 beklagen bewoners van Zevenbergen zich terecht over de gevaarlijke situatie aan het kruispunt Antwerpsesteenweg - Zevenbergen. Je moest geen hogere studies gedaan hebben om dit te voorspellen. De Antwerpsesteenweg is intussen, vanaf de Ring over een afstand van zowat een kilometer, zo goed als volgebouwd met winkels, waarvan er een aantal volstrekt niet thuishoren op die locatie. Niet enkel volgens het handelsplan van Vlaams Belang horen bepaalde zaken daar niet thuis, maar ook niet volgens de 'Beleidsvisie Detailhandel' van de meerderheid zelf.

 

Dit alles tot heil en glorie van de verder oprukkende winkelleegstand in het centrum.

 

De laatste "pareltjes" zijn de sites met een groep winkels rond Albert Hein en rond Decathlon. Geen wonder dus dat de infrastructuur van de weg met de vele in- en uitritten en van de kruispunten niet meer berekend is op de verkeersdrukte. En intussen staan er nog een aantal woonprojecten op stapel, o.a. aan het kruispunt Zevenbergen. De bewoners stellen een aantal oplossingen voor die tijdelijk soelaas kunnen bieden en volgens schepen Wollants (N-VA) zal,na goedkeuring door de provincie, de doorsteek aan Zevenbergen en de Colruyt dichtgemaakt worden.

 

Maar een structurele oplossing is enkel mogelijk door een grondige aanpak van de Antwerpsesteenweg. In november vorig jaar heeft ons gemeenteraadslid Olivier Peeters een voorstel gedaan om door middel van ventwegen het doorgaand verkeer gescheiden te houden van het winkelverkeer.

 

Een oproep die Vlaams Belang raadslid Peeters nogmaals herhaalde tijdens de zitting van 26 november 2018.