LATEN TRADITIONELE PARTIJEN VAN HOOL IN DE STEEK?

WERK IN EIGEN STREEK!


Laten traditionele partijen Van Hool in de steek?

25/01/2021

Werk in eigen streek!


LATEN TRADITIONELE PARTIJEN VAN HOOL IN DE STEEK?


Een aanbesteding door De Lijn waarbij de Lierse busbouwer vakkundig werd buitenspel gezet, beroert de politieke gemoederen. Het Vlaams Belang pleit ook nu – zoals sinds haar ontstaan – voor werk in eigen streek en eist dan ook dat Van Hool steeds kan meedingen voor de bouw van elektrische bussen.


Bij de oprichting van het Vlaams Blok was ‘werk in eigen streek’ onmiddellijk een belangrijk programmapunt en werd een speerpunt van de parlements- en gemeenteraadsverkiezingen. In 1997 trachtte de toenmalige CVP-burgemeester Luc De Ryck nog tevergeefs de 1-mei manifestatie van het Vlaams Blok onder het motto ‘Werk in eigen streek’ te verbieden. Daarmee was het startschot gegeven van het doorbreken van het 1 mei-monopolie van de socialistische partij en werd het Feest van de Arbeid teruggegeven aan alle arbeiders.


EIGEN BUSSEN EERST


Zoals met zoveel programmapunten werd ook ‘werk in eigen streek’ in de loop der jaren door de traditionele partijen overgenomen. Helaas bleef het vaak bij woorden en werden er geen concrete daden aan verbonden. In een recente resolutie in het Vlaams parlement over de aanbesteding door De Lijn van elektrische autobussen werd ervoor gepleit ook lokale tewerkstelling en milieu-impact als criteria toe te voegen. Vlaams volksvertegenwoordiger Wim Verheyden (Vlaams Belang én uit onze regio) sloot zich bij het voorstel aan en stelde dat we innovatieve, milieuvriendelijke technologie zoveel mogelijk in Vlaanderen in huis moeten halen, want dat creëert banen. Open VLD-er Marino Keulen werd het wit voor de ogen en vond dat dit een variant op eigen volk eerst werd, namelijk eigen bussen eerst… Reden voor Open VLD (en de andere regeringspartijen, N-VA en CD&V) om het voorstel van resolutie niet goed te keuren...


JOBS OP DE HELLING


Busbouwer Van Hool stelt meer dan drieduizend mensen te werk en heeft in deze coronatijden nog geen werknemers moeten ontslagen maar de technische werkloosheid zou mettertijd oplopen tot zo’n 60%. Het is dus zaak dat alle steun wordt verleend aan deze Vlaamse busbouwer die voor een enorme economische meerwaarde voor Vlaanderen zorgt.


VAN ALLE MARKTEN THUIS


De Lijn, nota bene een extern verzelfstandigd agentschap van de Vlaamse overheid, besliste om de selectiecriteria zodanig aan te passen dat Van Hool niet kon meedingen voor een aanbesteding van zo’n 200 e-bussen. Busbouwers moeten namelijk kunnen aantonen dat ze de afgelopen drie jaar minstens 150 e-bussen hadden geleverd en dat kon Van Hool niet. Nochtans is Van Hool van alle markten thuis. Het produceert namelijk ‘aan de lopende band’ hybride bussen, waterstofbussen en trolleybussen. In december 2020. En vorig jaar werd zelfs het eerste exemplaar van de CX45E, een 100% batterij-elektrische touringcar, naar de Verenigde Staten verscheept. En nog dit semester volgen er nog eens 10 stuks. CEO Filip Van Hool verwoordde het zo: ‘We kunnen uiteraard bogen op de jarenlange ervaring die we de afgelopen decennia hebben opgebouwd bij het ontwerpen en produceren van elektrische bussen en we zetten onverminderd onze inspanningen hierin verder om in de toekomst milieuvriendelijke en kostenefficiënte elektrische voertuigen op de markt te brengen zowel in Europa als op onze tweede thuismarkt, Noord-Amerika’. Maar dus niet in ons eigenste Vlaanderen volgens de bestuurders van De Lijn? Komaan zeg…


TIJD DAT VLAANDEREN ZIJN TANDEN LAAT ZIEN


Dankzij het Vlaams Blok vroeger en het Vlaams Belang nu werd wat eens een kwalijke slogan was, gemeengoed. Het is dan ook hoogtijd dat de Vlaamse politici die het nu ook steeds over ‘koop lokaal’ en ‘werk in eigen streek’ hebben, de daad bij het woord voegen. Aan het Vlaams Belang zal het niet gelegen hebben. De partij blijft de doelstelling ‘werk in eigen streek’ in het algemeen en het dossier ‘Van Hool’ in het bijzonder op de voet volgen, zowel lokaal, regionaal als op Vlaams niveau.


JVL