Lier start proefproject slimme rattenvallen

LIER START PROEFPROJECT SLIMME RATTENVALLEN


02/09/2022

Het college van burgemeester en schepenen besliste op 19 april 2022 om een proefproject te organiseren met 5 slimme rattenvallen. Dit in navolging van het door Vlaams Belang ingediende agendapunt hierover op de gemeenteraadszitting van maart 2021. De nieuwe vallen werden woensdag geleverd bij de stad.

 

Het was fractieleider Bart Verhoeven (Vlaams Belang) die in de gemeenteraadszitting van maart 2021 via een toegevoegd punt aan de agenda het voorstel lanceerde om een testfase in Lier op te starten met de zogenaamde ‘slimme rattenvallen’.

 

Bart Verhoeven:” Door het gebruik van dergelijke gifloze rattenvallen kan vermeden worden dat het gif in de voedselketen terechtkomt en het andere dieren kan aantasten. Het helpt bovendien om de rattenplaag in te perken en een zicht te krijgen op de omvang en de locaties van rattenpopulaties.

Maar ook de ratten zelf blijven met deze vallen gespaard van een langzame en pijnlijke dood. Met gif worden de ratten na enkele uren ziek en duurt het wel een paar dagen voor ze sterven aan inwendige bloedingen.

 

De resultaten met de ‘slimme rattenvallen’ in Geel, waar men in 2020 van start gingen met deze vallen, zijn indrukwekkend. Er werden op een periode van één jaar 2443 bruine ratten gevangen, de stad Geel bespaarde 488kg rattengif (gif dat dus niet in het milieu en/of voedselketen werd opgenomen) en de stad merkt een duidelijke daling in het aantal rattenmeldingen in het ruime stadscentrum. Overschakelen naar dit nieuwe type van vallen zorgt dus duidelijk niet enkel voor een gifvrije, maar ook voor een efficiënte rattenbestrijding.” besluit Verhoeven.

 

Het voorstel van de Vlaams Belang fractie werd in de gemeenteraad van 29 maart 2021 goedgekeurd, en op 31 augustus 2022 werden de vijf nieuwe vallen geleverd aan de stad.

De duurtijd van het proefproject bedraagt 6 maanden.